הפצת תורת רבי נחמן מברסלב זיע"א

29.09.2010 (12:00)
רבינו הקדוש אמר שספריו הם שמירה גדולה לבית אפילו כשעומדים בתיבה ומגדל, הם טובה גדולה ... חובה על כל יהודי שירכוש את ספריו של ר' נחמן מברסלב...זכותו תגן עלינו אמן.

רבי נחמן סיפר פעם משל על עוצמתם וכוחם של ספריו: פעם היה מלך אחד שבנו יחידו חלה, עד שכל הרופאים משכו ידיהם ממנו והתייאשו מרפואתו. בתוך כך בא רופא מופלג בחכמה מאוד וביקש המלך ממנו בתחנונים גדולים להשתדל עם בנו, והשיב לו את האמת, שרפואתו קשה ורחוקה מאוד, אך אף על פי כן אם יעשו עוד תחבולה אחת, אז אפשר שתהיה לו רפואה, אך איני יודע אם לומר לך זאת התחבולה, משום שהיא דבר קשה וכבד מאוד. המלך הפציר בו מאוד לגלות לו את התחבולה.

השיב הרופא: דע, שבנך הוא חולה מסוכן מאוד בתכלית, עד שכבר אי אפשר לתת לו לתוך פיו אפילו טיפה אחת מסממני הרפואות, אך יש סממני רפואות יקרות כאלה, אשר צלוחית אחת קטנה מאוד עולה לסך אלפי אלפים וצריכים למלא חביות רבות מסממנים היקרים האלה, לקחת בדליים מלאים מהסממנים האלה ולשפוך על בנך החולה, וממילא מובן שכל הסממנים היקרים האלה ילכו לאיבוד לגמרי, אך אף על פי כן יתחזק גופו מעט על ידי זה, ואולי מתוך שישפכו עליו הרבה כל כך, יכנס לתוך פיו גם כן איזה טיפה על כל פנים, על ידי זה אפשר שתהיה לו רפואה. ותיכף ומיד נתרצה המלך לזה וציוה לעשות כן, ועל ידי זה נתרפא בן המלך.


RSS Feed 
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

לקישורים נוספים...