על סגולות ותפילות

הלכות לשון הרע כל שבוע

אשכול הותחל ע"י: אור רבינו   בתאריך: 12-01-2009 12:39   תגובות: 0
  01 Dec 2009, 12:39
אור רבינו לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM אור רבינו

Not Ranked
הצטרף ב 10-26-2006
 הלכות לשון הרע כל שבוע
                                       
בס"ד

קנטרס הלכות לשון הרע בקצרה חולק ללמוד בכל יום מימות השבוע , שש הלכות ליום הוא תמצת מספר "עקרי דינים"של הצדיק רבי שמואל הומינר זצ"ל , קצור הלכות אלו נכתב מתוך כונה לחזק ולזרז קטנים גדולים ולהיות להם לעוזר לשנוך בכל יום , ובזמן הפנוי , כדי להמנע מהאסור החמור של דבור לשון הרע ושמיעתו , ויהי רצון שנהיה ממזכי הרבים להנצל מכל דבור רע ומכל צרה , ונזכה יחד עם כל בני  ישראל , להגאל במהרה בגאלה השלמה ,אמן ,

                      חובה לזכור ~
א{אסורי לשון הרע וכילות הם גם בדבורי אמת , ובדבורי שקר נוסף אסור מוציא שחם רע,
ב}אסור רכילות פרושו , שאומר לחברו מה שאחרים אמרו עליואו עשו לו , כל דבר שמעורר או מחלקת ,
ב}אסור לשון הרע ורכילות חמורים גם למספרם וגם לשומע ומקבלם,
                 
                           יום ראשון
א}אסור לספר לשון הרע על איש או אישה מישראל, בין על גדולים ובין על קטנים,
ב}גם אם אביו או אמו או רבו מפצירים בו לספר דבר ויודע שבתוך הספור יבוא לידי ספור לשון הרע , או אבק לשון הרע לא יספר ,
ג}אפלו אם על ידי מניעת הספור יבישו אותו , או ישנאו אותו , ואפלו יבוא לידי הפסד פרנסה , גם כן אסור לספר לשון הרע,
ד}האסור הוא לאו דוקא בדבור , אלא גם בכתיבה או ברמז,
ה}אסור להראות כתב יד של חברו לאחרים , ועל ידי שיראו הכתב יבינו שהכותב אינו חכם , או שיש בו גנות כלשהי,
ו}אין כל התר לספר לשון הרע על אחרים ,ואפלו כולל בספור גנאי על עצמו


                לשון הרע מחלק לימות השבוע יום שני

ז}ספר לשון הרע הוא גם כשמספר לקרובו , או לאשתו , וכן אישה לבעלה , וכל שכן כשמספר לרבים ,
ח} ההתר לספר בפני שלושה {בלשון הגמרא :כל מלתא דמתאמרא באפי תלתא}עם כל פרטי הההתר , רחוק מהמציאות בזמננו ועל כן יש לחושש לאסור,
ט}וכן אם שמע לשון הרע שנאמר לפני שלושה , אין התר לאחד מן השומעים לפרסם את הדבר,
י}אסור ללעוג עם החכם או הדורש לרבים , ולומר שאין מה לשמוע ממנו,
יא}האסור לספר לשון הרע שיך גם כאשר האיש שמדברים עליו נמצא במקום ושומע שמדברים עליו, ואדרבה , חמור יותר , כי המספר גורם להלבנת פני חברו ברבים ,
יב}אסור לדבר לשון הרע אפלו בדרך שחוק , וגם בשמחה פורים ושמחת חתן וכלה , וכדומה,

   
בס"ד
                הלכות לשון הרע מחלק לימות השבועיום שלישי

יג}אסור לספר לשון הרע גם בלא להזכיר את שם האיש שמדברים עליו, אך מתוך הדברים מבינים על מי המדבר ,
יד}אסור לספר כל דבר שיכול לגרום לחברו הפסד ממון או בזיון , וכדומה , גם כשאין גנות כגוף המעשה ,
טו}מצוה מן התורה לדון את חברו לכף זכות , אפלו רואהו שעושה מעשה שנראה כדבר אסור,
יז}אסור לספר לאחרים , שחברו עברו עברה , אלא אם כן על ידי הספור יצילם מאסור שנגרם על ידי העברה,
יח}אסור לספר על חברו שראהו שאינו מקים מצוה מהתורה או מדרבנן , או שמקימה שלא כהלכתה ,
 
                                                               
בס"ד
                    הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע

יט}אסור לספר גם על מי שעבר עברה שנכשלים בה הרבה , והמון העם אין מקפידים עליה ,
כ}בלשון הרע נכלל ספור על חברו שדבריו הם שקר, וכל שכן לומר שהוא שקרן,
כא}מותר לגנות את האפיקורסים והכופרים כדי שלא יתחברו עמהם , ולא יכשלו בשמיעת דבריהם , הדבר כולל אסור שמיעת כלי התקשורת שבזה ודאי נתפסים בעון לשון הרע ובעברות חמורות נוספות  
כג}מותר לספר דבר עברה שראה בחברו , לרבו או לאביו או לכל מי שמקבל מהם השפעה , אחרי שהוא עצמו כבר הוכיח אותו ולא קבל,
כד}אסור לספר על חברו שיש בו מדות מגונות כגון כעס , קמצנות ,ושאר מדותלא טובות

בס"ד
                      הלכות לשון הרע מחלק הימות השבוע
                             יום חמישי
כה}מותר לאב או לרב שכונתם לשם שמים להזהיר את בניהם או תלמידיהם שלא יתחברו או יתקשרו לאיש אשר בו מדות מגונות
כו}כשרוצה לעשות שתפות או שדוך או לקחת פועל וכדומה , מותר לשאול את חברו ולבקש שיספר מה שיודע על המדבר , בתנאי שיודיע לו מהי מטרת השאלה,
כז}התר זה הוא רק בתנאי שלא יאמין לו בודאות רק יחשש , וגם יקפיד שהנשאל לא יהיה שונאו של האיש המדבר עליו
כח}בסוף ספר "חפץ חיים "ב"באר מים חיים "{בציור שני ובציור שלישי}מבואר בבירור איך להשיב כשנשאל לענין שדוך או שתפותף
כט}דרך תשובה למי שספר על חברו לשון הרע :ילך ויתודה ויפיס אותו ואם נזוק בממון על ידי הספור יפצה אותו עד שימחול לו,
ל }אסור לומר על איש , שאינו חכם כל כך , או שלא עשה לו איזה טובה,

                  הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע יום שישי

לא }אסור לספר על בעל מלאכה , או על רופא , וכדומה שאינם עושים מלאכתם כראוי , אלא אם כן כונתו לתועלת בלבד , שאז מצוה להודיע ,
לב}יש אסור לספר על כל איש מישראל שהוא חלש בגופו או שהוא עני , כמובן , כשהספור אינו לתועלת לעזור לו,
לג}גם על חפצי חברו וסחורתו , אסור להוציא דבה , אלא אם כן בא להציל אחרים מהפסד,
לד}אסור תורה גם לשמוע ולקבל דברי לשון הרע ועל כך נוספים כמה לאוין אחדים , ואם שמע אסור להאמין
לה}כשבאים לספר לפניו לשון הרע, ישאל את הרוצה לספר אם כונתו בספור זה כדי להרחיקו מעברה או מהפסד , או כדי שיקים מצות תוכחה אצל המדבר עליו ,
לו}יש להמנע מלהרבות שבחים על חברו ברבים , שהרי מתוך שבחו אפשר לידי גנותו , או לפעמים אצל השומעים תתעורר קנאה או שנאה והם יגנוהו,

בס"ד
                  הלכות לשון הרע מחלק לימות השבוע
                          שבת קודש
לז}היה יושבת במסבת רעים או סעודה אחרת , הן של רשות והן של מצוה , ואינו יכול למנוע ולהמנע משמיעת לשון הרע וכן שכן מלדבר , ילך משם ,
לח}אם אין אפשרות ללכת , יניח אצבעתיו באזניו או יסתום בדבר אחר כדישלא ישמע דבורי אסור ,
לט}אם גם את זה אין באפשררותו לעשות, ילחוש לעצמו אזהרות התורה , ודברי חז"ל המזהירים ומזכירים את חומר האסור ולא יאמין כלל למה שמדברים ,
מ}חיב להשמר גם כן מחשד שלא יראה כמספר לשון הרע ורכילות,
מא}מטל חיוב על האב והאם לחנך את בניהם ובנותיהם בשמירת פיהם מדבורי אסור הכולל לשון הרע , שקר , חצפה , חנפה וכו' ויפה ללמוד עמהם בקביעות ספרי ה"חפץ חיים "גם  יתפללו על עצמם בניהם ובנותיהם שינצלו מעון זה ,
מב}יש להזהר ביותר , ובפרט בשבת , משיחה בטלה בבית הכנסת ובבית המדרש , בשעה שמתפללים או לומדים , ובמיוחד כשעל זה נגרם שמצטרפים לשיחתם אנשים נוספים,

http://www.happy.org.il/?sph=books&catbob=895


  
 עמוד 1 מתוך 1 (1 פריטים)


אתה יכול לצרף קבצים להודעות
אתה יכול לפרסם הודעות בפורום
אתה יכול לפרסם תגובות בפורום
אינך יכול לערוך את ההודעות שפרסמת
סטיסטיקות פורום: פעיל
Forum is unmoderated
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

לקישורים נוספים...