על סגולות ותפילות

תפילה להחיש את הגאולה

אשכול הותחל ע"י: אור רבינו   בתאריך: 06-10-2009 01:50   תגובות: 6
  10 Jun 2009, 01:50
אור רבינו לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM אור רבינו

Not Ranked
הצטרף ב 10-26-2006
תפילה להחיש את הגאולה
תפילה להחיש את הגאולה
בס"ד
       יהי רצון מלפניך ה` אלהינו אבותינו שתקבל ברצון את תפילות עמך ישראל , שהתפללו אליך בכל הדורות  בכל מקום שהוא בעולם ובפרט  בארץ  ישראל הקדושה  ,ובזכות תפילות אלו תטה את הכף  , לגואל עמך ישראל גאולה שלמה בחסד וברחמים בניסים ובנפלאות  ,"ותשעבד תחתיך את האדם שהוא מלכות אדום , ואת בחלב שהוא מלכות ישמעאל ", בזכות כל בצדיקים האמיתיים שהיו עד היום הזה , ובזכות כל הצדיקים  האמיתיים  שנמצאים עמנו היום ,בזכות  שאנו מקוים לראות את גאלתך השלמה ,אנא ה` שלח לנו מיד את אליהו הנביא , עבדך ,את מלך המשיח ותמליך אותו על עם ישראל ועל כל העולם כלו ,אנא ה` אל תשיבנו ריקם מלפניך כי בך אנו בוטחים ,עננו ואל העולם כלו,אנא ה` אל תשיבנו ריקם מלפניך כי בך אנו בוטחים עננו ואל תאחר ,לישועתך קויתי ה` , יהיו לרצון מארי פי והגיון לבי לפניך ה` צורי וגואלי ,
ב"פ תפילה מספרת קטו"
              ברכות שיש לומר בעת ראית פני מלך המשיח
                   {נלקח משו"ת לב חיים ח"ב סימן מ"ב}
             * ברוך אתה ה` א-להינו מלך העולם גואל ישראל

              *ברוך אתה ה` א-ל-הינו מלך העולם שהחינו וקמנו והגענו
              לזמן הזה :

              *ברוך אתה ה` א-להינו מלך העולם שחלק מחכמתו ,
              ליראיו:

              *ברוך אתה ה` א-להינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו :

              *ברוך אתה ה` א-להינו מלך העולם חכם הרזים :

                *באהבת ה` ובאהבת ישראל נביא את הגואל

         יחד נזכה בעזרת ה` להביא את המשיח  כי בנו תלוי הדבר!!!!
                          למען ה` יתברך
               
אחים ואחיות ! בכוחנו את הגאולה  השלמה ,בורא העולם יתברך  שמו ,מחכה לנו ורוצה לגאול אותנו  במהרה , אנחנו רק צריכים לבקש מעמק הלב ובכןונה ומיד נגאל ,אנא התפללו תפילה  זו לקרוב הגאולה  הכוונת הלב  ויהי רצון שנגאל מהר ובנחת בחסד וברחמים כל ישראל אמן ,

לעילוי נשמת יצחק בן שרה ,לעילוי נשמת זלפה בת ישועה
לעילוי נשמת שמעון בן יוכבד , לעילוי נשמת חנה בת ברוכה ,לעילוי נשמת יפה בת שושנה
  
  10 Jun 2009, 01:50
אור רבינו לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM אור רבינו

Not Ranked
הצטרף ב 10-26-2006
Re: תפילה להחיש את הגאולה
בס"ד
                  מה המשמעות על הגאולה  
                 
מדוע אנו נזקקים לגאולה ומדוע היא חשובה לנו , ועלינו להבין קודם ממה אנחנו רוצים להיגאל ?
מהי מועקת חיינו?
החיפוש אחר משמעות -
בתוך עולם אפל הקשור והדבוק לחומר אשר מטשטש את חיפושינו,
אנחנו מבקשים להשתחרר מהספק ומכל החיים חסרי חיוניות וכל מטרה ,
החיפוש אחר הואר -
נוצרנו ע"י נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל:
כאשר ניצוץ הנשמה מטופל ומטופח -קיימת האפשרות להאיר את האפילה לנוע קדימה
הכיצד זוכה הנשמה לטיפוח!
ע"י הכרת העוצמה שבתוך הנשמה
ע"י נטרול האני העצמי והתבטלות מלפני בורא עולם ,
ע"י הכרה והבנה שבתוך האפילה קיים אור שצריך למוצאו ,ולמה !
כי הוא הנותן משמעות אין סופית למעשינו,

משמעות הגאולה -
"סוף תנועתנו בתוך עולם של אפילה,
"סוף לבלבול ולמבוכה ,
"שלמות והרמוניה,
"שלוה ומרגוע ,

הגאולה הוא עניין של תהליך-
הגאולה אינה נותנת לאירוע בסוף חיינו אלא תהליך המתחיל ומצטבר מימים ראשונים של חיינו , כאשר מעשינו הטובים מובילים אותנו צעד אחר להשלמת כל התהליך,

ביום קיץ חם מאוד ירד איש זקן למרתף
קריר כדי להשיב את רוחו,
ברגע שנכנס נעשה סומא בשל האפילה ,
"אל תדאג"!!!!
אמר לו ידידו שהיה במרתף,
זה טבעי כאשר עוברים מהר מאוד לחושך,
אי אפשר לראות,
אבל עוד מעט יתרגלו עיניך לחושך,
ובקושי תבחין שחשוך כאן ,
ידידי היקר, השיב הזקן ופנה לצאת,
"זה בדיוק הדבר שמפניו אני חושש,
אפילה היא אפילה
הסכנה שתשכנע את עצמך שהיא אור

  
  10 Jun 2009, 01:51
אור רבינו לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM אור רבינו

Not Ranked
הצטרף ב 10-26-2006
Re: תפילה להחיש את הגאולה
בס"ד
                          משיח -הנשמה
                      עם ישראל במהלך תנועתו בהיסטוריה עבר מספר גאולות, אשר המאפיין את כולן שאחריהן היו עוד גלויות,
גאולה זו שאנו מחכים לה תכף ומיד תהיה גאולה אמיתית ושלמה על כל המשמעויות והמהויות שלה ,
ולאחריה לא תהיה גלות יותר,
אלה שבגאולה מצרים :
לא כל ישראל נגאלו {היו שלא רצו להיגאל ומתו בימי החושך}
לא הייתה גאולה נצחית- כי אחריה היו גלויות נוספות הגאולה העכשוית,
תהיה גאולה שלמה במובנים שלו:
כל ישראל יגאל - ואפילו האובדים והנדחים,
תהיה נדחית - אחריה אין שום גלות,
מתוך כך שהגאולה תהיה שלמה ונצחית מתחייב שגם המוציא לפועל גאולה זאת יהיה ניחן במדרגות של שלמות ונצחיות,
ולכן אומרים חכמים :
מדרגתו של המשיח היא המדרגה הגבוהה והעליונה ביותר,
ושוב אומר הפסוק :{ישעיה נ"ב י"ג}
"הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבוה מאוד " המתייחס ומדבר על המשיח,
ועל כך אומר הזוהר הקדוש {חלק ב` מ` ג`- ג` רס"ב}
חמשה התארים כאן בפסוק מתייחסים לחמשת מדרגות שבנשמה שהם :
נפש ,רוח , נשמה ,חיה ,ויחידה ,
דרך המלך - זכה ויחידה ,
דוד המלך - זכה  לנפש ,
אליהו -זכה לרוח,
משה -לנשמה
אדם -לחיה,
ואילו המשיח יהיה בדרגה העליונה של יחידה ,
וצריך להבין חמש דרגות חמה הנמצאות באדם ואומר המדרש רבה {בראשית י"ד ט` }דברים ב` ל"ד}
"חמשה שמות נקראו לה - נפש , נשמה , חיה , ויחידה "
אלה חמשת רבדים של הנשמה,-
נפש - המחיה את פעילותו המעשית של האדם ,
רוח - מחיה את הרגשות והמידות,
הנשמה - מחיה את השכל והבנה
החיה - מחיה כוחות כללים -רצון עונג ,
יחידה - היא עצם הנשמה,
כל ארבעת המערכות הראשונות הן ברי שינוי מעצם היותן בעלות אופי מוגדר ולכן נקבלה גם מוגבלותן המערכת הרגשית השכל והרצון משתנים לעיתים ומכןך שקיימת האפשרות שתיפגמנה ,
דרגת "היחידה "
לפי ההגדרות שהגדרנו לעיל יש להבין שאדם שפוגע במעשיו פוגם בדרגת הנפש שבו כמו כן הפוגם במידותיו פוגע בדרגת הנפש שבו כמו כן הפוגם במידותיו פוגע בדרגת הרוח שבו ,
דרגת "היחידה " -היא בדיוק נק` היהדות הפנימית שכמו שאמרנו אינה מוגדרת ולכן אינה גם מקבלת ומתוך כך גם אין יכולים שינויים ופגיעות להתחולל בה,
היא נשארת תמיד חבוקה ודבוקה ומאוחדת עם הקב"ה  באופן מודע אין מתגלת דרגת היחידה אלא תופיע ותבוא לידי ביטוי כאשר מתקיים נסיון לפגוע במהות הקשר בין היהודי עם הקב"ה ,לדוגמא - העמדת יהודי  ,בניסיון של עבודה זרה - כאן מתגלות נק` ביחידה ומתעוררת לחילופין הנק היהודית הפנימית קמה ומתעוררת ומביאה את האדם לדרגה של מסירות נפש ממש בפועל ,
המלך המשיח הוא שיהיה בעל דרגת הנשמה הגבוהה הנקראת יחידה {לשון קבלה} ולמה נקראת יחידה ?
ראשון - אחריו יכולים לבוא השני והשלישי וכן הלאה,
אחד- גם כאן אין האחד מחייב שלא יבוא השניים והשלושה ,
יחיד- כשאומרים יחיד נשללת האפשרות שיהיה נוסף
לעיינינו-
המשיח נמצא בעולם בזמן ובמקום הגלות,
המצב של גלות - סובל תחלואי הגלות על כל מרכיביה , כאשר ציפיתי הגדולה היא להתגלות ,
המלך המשיח גואל את ישראל בגאולה אמיתית ושלמה שאין אחריה גלות,
ונזכר - יחידה - אין אפשרות לדבר נוסף,
נשמת היחידה - היא המאוחדת ודבוקה בבורא עולם עד שנאמר שזו מציאות אחת ויחידה ,
זאת אומרת - אין חיבור בין הנשמה ובוראה אלא הנשמה והבורא הם תלכוד אחד או יחידה אחת ממש,
ומכאן נבין את רוחו של המשיח אשר נשמת "יחידה " בו והוא המסוגל לקרב נשמות הצדיקים לבורא עול ברמה הגבוהה ביותר הוא יעשה זו בוח נשמתו הגבוהה בהרבה מנשמותיהם כי רק נשמה אחת יחידה בעולם והיא של המלך המשיח,  
  10 Jun 2009, 01:52
אור רבינו לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM אור רבינו

Not Ranked
הצטרף ב 10-26-2006
Re: תפילה להחיש את הגאולה
בס"ד

                            על הסף    
                    
בחודשים האחרונים נושא הגאולה מתחזק ומתגבר וחודר בעוצמה רבה ותודעה היהודית ,
ניסיונות רבים לעורר את הציבור נער כבר ובמיוחד ע"י הרבי מלייובאוויטש , שעשה רבות כדי להרים לראש סדר העדיפויות את התקוה לביאתו של משיח,
אלא שנראה את היום שהציבור מגלה פתיחות ועניי בתקוה זאת דבר המחייב מתן תשובות ואסמכתות בנושא חשוב זה,
אך כמו בכל דבר שבקדושה ישנם גם כאלה המנסים להדיח את הציבור לכיוונים אחרם כדי להניח את תשומת לב מנושא זה,
הההיבטים השונים המתייחסים לביאתו של משיח מפוזרים בתורה בנ"ך ובכל הספרים הקדושים אוף זכה להתייחסותם של ראשונים ואחרונים לנושא הגאולה , עצמת הנושא על התחושות הפוקדות את הציבור החשוב שחייב והתחולל שינוי ,חודר פנימה בעוצמה ומעורר בכל יהודי מבין את הרצון להיגאל ,
יחד עם זאת צריך גם לדעת ולזכור שקיימים עדין דברים סתומים שלא נתפרשו או נתבארו ע"י הנביאים והחכמים כי לפי טענתם אין "אנו יודעים איך יקרו עד שיקרו"
מכל מקום מצאנו לנכון לרכז ולהביא את הנושאים שהובהרו על מנת שיוכל הציבור הרחב ללמוד ולדעת את שאפשר ,
קיים היום צורך יותר מכל תקופה אחרת לעורר ביתר שאת את הציבור ולקרבו אל עניין הגאולה כדי שתתגבר אצלו האמונה והצפייה המיוחלת לבואו של המשיח,
בין יתר הכוונות אנו תקווה שהלומדים והמתעניינים ימצאו את התשובות לשאלות ולתהיות הקיימות אצלם כדי שאלה יצטרפו למעל הלוקח חלק ופועל למען הגאולה כאשר הבסיס והיסוד הוא :

אהבת ישראל,אהבת הקב"ה, תשובה , אמת ,שמחה,
מהלך שכזה יזרז בודאי ביאתו של משיח שיגאלנו ויובילנו לחיים של שלמות אמיתי בשמחת הגאולה ,
אם לא נקבל עצמינו לנצח את הרע והשקר על ידי האמת והטוב לא תקבענה אמות מוסר לחיינו וע"י כך נאבד את האפשרות להגיע לתכלית נעלה יותר לחיינו ואם כך הדבר מה נפיק מעבודתינו הקשה לקבוע מוסריות , אם הדרך אינה מובילה לשום מקום,

התשובה ":גאולה "  
  10 Jun 2009, 01:52
אור רבינו לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM אור רבינו

Not Ranked
הצטרף ב 10-26-2006
Re: תפילה להחיש את הגאולה
בס"ד
                      עולם הנצח מהנעשה בעולמות העליונים
                      שער המעשיות
                        הנחמה העתידה
נאמר בפסוק :"נחמו נחמו עמי יאמר אליהכן , דברו על לב ירושלים וקראו אליה וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה כי לקחה מיד ה` כפליים בכל חטאתיה "{ישעיה מי א`ב}
יש להבין מה משמעות השלון הכפולה :"נחמו נחמו "?ברם , היות ועיקר צערם של ישראל בגלות הוא מזה שאומרים הגויים כי כבר אבדנו חלילה לנצח , כי אלקים עזבנו ואינו חפץ לדעתנו עוד -הרי עצם הדבר שהשם יתברך אומר לנביא כי ינחמנו וכי אלקינו הוא , מהווה בשבילנו הנחמה הגדולה ביותר בעשויה לחזקנו ולאמצנו ,
המגיד מדובנא הסביר זאת כל פי משל:שני אנשים נטשו את נשותיהם ונסעו למרחקים , האחד- משום שלא מצא לו פרנסה במקומו ונסע לבקש לו מקור מחיה , והשני, שיהיה עשיר מופלג לא היה יכול לחיות עם אשתו בשלום מפני שיתה רעת לב ומרשעת ,
חלף פרק זמן ממושך והנשים לא קיבלו שום ידיעה על אודות בעליהן , החלו ממושך והנשים לא קיבלו שום ידיעה על אודות בעליהן , החלו לחקור ולדרוש אחריהם מפי אחרים המגיעים מחוץ לארץ , עד שלבסוף הגיע פעם סוחר גדול והביא דרישות שלום לשתי הנשים , הוא הודיע , כי דיבר עם בעליהן ואף הביא עמו מכתבים עבורן , אך ביקש מהן שתנחנה אותו יום אחר למען ינוח מן המסע המפרך , ואחר כך  יפרוק את מטענו וימסור להן את המכתבים ,
אשתו של העשיר פנתה והלכה לה מיד שבעת רצון , לעומת זאת אשתו של העני לא רצתה להרפות מן הסוחר , והפצירה בו מאד כי יתן לה מיד את מכתבו של בעלה מששלא אותה הסוחר, על שום מה היא מפצירה בו יותר מן האישה האחרת ?השיבה לו :האישה האחרת אינה חסרה מאומה . יש לה עושר רב , ולא נתייראה אלא שמא נטש אותה בעלה לחלוטין ולא יוסיף עוד לדעתה , ועל כן מששמעה כי בעלה דרש בשלומה , ואף שיגר לה מכתב ,  השביע הדבר את רצונה ושוב לא היתה להוטה לראות מה הוא כותב לה , שכן עצם כתיבתו אליה כבר הביא לה נחמה , אצל אני שאין  לי מאומה בבית לאכול וללבוש , כבר משתוקקת אני מאוד לדעת מה כותב בעלי , האם כבר מצא לו מקור פרנסה ?
כיוצא בזה אומר הנביא לבני ישראל :"נחמו "- דבר זה בלבד כבר עשוי לנחמכם , כי נחמו עמי יאמר אלהיכם"- שהשם יתברך שולח לכם דברי נחמה ומכריז כי אלקיכם הוא - זוהי הנחמה הגדולה ביותר בגלות {מעש"ת המפרשים}
  
  10 Jun 2009, 01:53
אור רבינו לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM אור רבינו

Not Ranked
הצטרף ב 10-26-2006
Re: תפילה להחיש את הגאולה
בס"ד
                    שער המעשיות
                  הגאולה וביאת המשיח
מסופר בתלמוד :ר` יהושע בן לוי מצאו לאליהו עומד על פתח המערה של ר` שמעון בר יוחאי , אמר לו ר` יהושע בן לוי , אימתי יבוא המשיח ?אמר לו אליהו לך שאל אותו אמר לו ר` יהושע בן לוי :והיכן הוא יושב ?אמר לו אליהו :הוא יושב בין אנשים עניים סובלי חולאים וכולם מתירים תחבושות בבת אחת וקושרים בבת אחת , ואילו הוא מתיר אחת וקושר אחת , כי הוא אומר :שמא אתבקש לגאול את ישראל ולא אתעכבף
הלך ר` יהושע בן לוי אצלו ואמר לו :שלום עליך רבי ומרי :אמר לו המשיח :שלום עליך בן לוי , אמר לו יהושע בן לוי :אימתי יבוא מר? אמר לו המשיח :היום :
בא ר` יהושע בן לוי אצל אליהו . אמר לו אליהו :מה אמר לך :אמר לו ר` יהושע בן לוי :כך אמר לי :שלום עליך בן לוי אמר אליהו :הבטיח אותך ואת אביך לעולם הבא {שאילו לא הייתם צדיקים גמורים לא היה נותן לך שלום ולא היה מזכיר שם אביך , רש"י }אמר לו ר` יהושע בן לוי :לא קיים דבריו  , שהרי הוא אמר לי שהיום הוא בא - ולא בא אמר לו אליהו :כך אמר לך :היום - אם בקולו תשמעו {סנהדרין צח}
ומסופר על רבי מנדלי מקוצק זצ"ל שהיה אומר :אוהב , אני אהבת נפש את ה` שלמה ליב מלנטשנא , אבל אבל למה הוא צועק כל היום אל הקדוש ברוך הוא שישלח את משיח , מוטב שיצעק אל בני ישראל שיעשו תשובה ומשיח יעלה ויבוא , לא כך אמר ה` למשה :"מה תצעק אלי ? דבר אל בני ישראל ויסעו",

הרעשת העולמות להתחשת הגאולה
מסופר על האדמו"ר רבי ישראל מוז`ן זצ"ל , שפנה פעם בשמיני עצרת אל בניו ואל חסידיו המקורבים ואמר :התפללנו שנזכה לשבת הסוכת עורו של לויתן , כחמו כן התפללנו במשך כל ימי החג:" הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד נופלת ", אוי לנו , מי יעמוד בעדינו ?מה לעשות שלא יישכח מלבנו בעולם האמת ,מצבו של ישראל בגולה ? בשעת פטירתו של הצדיק רבי אברהם יהושע השיל מאפטא ,בכה וקונן מרה על גלות ישראל ועל גלות השכינה ,

ואמנם - והוסיף רבי ישראל מרוז`ן ואמר- האסון היותר גדול כי גם שכינתא בגלותא ", והלא כך אנו אומרים במזמור "על נהרות בבל ", "איך נשיר את שיר ה` אדמת נכר ", איך יכולים אנו להראות פנים שוחקות ו"נשיר שיר ", בשעה שיודעים אנו כי גם "ה` על אדמת נכר", גם הקדוש ברוך הוא כביכול הוא בגולה יחד אתנו , ועמנו הוא בצרה .... הרבי מאפטא הצטדק אז לפני פטירתו ואמר :במה אוכל אני להושיע פה בגלות המרה ? הלא ידי אסורות עם כלל ישראל עמהם יחד אני בגולה , ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים , אצל שם , שם הלא חפשיים הם , צדיקי ישראל מעול גלות , ומדוע הם מחשים ?מדוע יתנו להתענות אותם?

וממשיך ר` ישראל מרוז`ן ואומר- הנה הבטיח לנו הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב , כי שם לא ינוח ולא ישקוט עד אשר יכניע את "שרו של עשו" וגם את "שרו של ישמעל ", ויבי גאולה לעם ישראל , אך מה עשו שם למעלה להפר מחשבתו :להבי גאולה שלא בזמנה ?התעו אותו אל המקומות גבוהים , אל עולם שכולו אור נעים,
אור צח ומצוחצח , אור מבהיק ומזהיר כאור שבעת הימים , ושפע האור המתוק השיח מקרב לבו את "העולם השפל " את חשכת הגלות ומרירותה , אבל אני - אמר הרבי מאפטא - לא אתן את נפשי להתעות או להבהל מרעש העולמות העליונים , אני ארעיש עולמות,

ור` ישראל מרוז`ן סיים:תיתי לו , להרבי מאפטא , ששמור את הבטחתו והא באמת מרעיש עולמות על גורלם של ישראל , אצל הוא שם יחיד בעבודתו , המקטרגים מנסים להשתיק אותו , ומה יכול איש אחד לעשות ?צריכים לעזור לו....

  
  10 Jun 2009, 01:54
אור רבינו לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM אור רבינו

Not Ranked
הצטרף ב 10-26-2006
Re: תפילה להחיש את הגאולה
בס"ד
                   הציפייה של החפץ חיים לביאת המשיח
                 
הגאון רבי יהודה קרביץ זצ"ל , מראשי ישיבת "תפארת צבי" ומתלמידיו של ה"חפץ חיים" בראדין , מספר של ה"חפץ חיים" בקשר לציפייה של לביאת המשיח את הדברים דלהלן: לילי שבתות ומוצאי שבתות, זמנים הקבועים לשיחות ה"חפץ חיים" בביתו לבני הישיבה שבתות , זמנים הקבועים לשיחות ה"חפץ חיים" בביתו לבני הישיבה הקדושה , לעתים תכופות מאוד , בין יתר דבריו,מגיע החפץ חיים לעניין צער ה"שכינתא בגלותא ", ובדמעות שליש כואב ומתחנן להתגלות כבוד שמים בביאת משיח צדקנו במהרה,
בתחילה קשה היה לנו - מספר רבי יהודה - לשמעו שוב ושוב את בכיותיו החוזרות ונשנות פעם אחר פעם באותו עניין , ורבים מעטו מלבוא לשיחות אלו מטעם זה , אך במשך הזמן למדנו להכיר את "עבודת ה`" שבדמעות המתחדשות בכל פעם , כתפילת "ובכן תן פחדך על כל מעשיך" שבימים הנוראים ,כך היתה עבודת הכהן גדול החפץ חיים בציפייה למשיח , שיאמר די לצער השכינה , וידע כל פעול ויבין כל יצור , ויעשו כולם רצונו בלבב שלם וכבוד ה` יתגלה לעין כל,
ומסביר היה רבי יהודה בפשטות , כולנו מבקשים לראות פני משיח אבל נבדוק בעצמנו למה אנחנו מחכים לו,
לפלוני דרוש משיח כדי לצאת מצרת הפרנסה הקשה עליו , לפלוני לרפא חולה שיש לו בביתו ,לזה אין שידוך מתאים ולזה קורה גג חסרה לו, והקדוש ברוך הוא בוחן לבבות משיב ואומר "פרנסה " - אתן לך ,"רופא " - אשלח לך ,"שדכן" - אשלח לך, ואת משיח למהלך להטריח ?לבכות על "כבוד שמים" ועל "צער השכינתא בגולתא " על זה היה דוה לבו של ה"חפץ חיים", על כך שפך דמעות שליש חוזרות ונשנות בציפייה למשיח שיבוא , ואנחנו מה , נבין ונשכיל למה אנו מצפים ומייחלים נבקש כדת ונזכה במהרה,

לישר "שכניתא בגלותא" - מבית מדרשו של ה"חפץ חיים"- שהחדיר רבי יהודה בלב מאות תלמידיו, והדגשותיו החוזרות ש"דמעות החפץ חיים של היום לא היו אלו שמאתמול"- זכורים הדברים היטב בלשונם לכל תלמידיו , לכל אלו חברו יחדיו אותם מטבעות לשון של "ברכות" הזכורים לכל תלמידיו ומכיריו של רבי יהודה , אשר בכל לבו החם העריף שבחים וברכות משבלים זה בזה , ושני עניינים היו ל"ברכה " בעיניו, האחר "סיום הש"ס" "שנזכה לדעת ש"ס בבלי וירושלמי , תעשה סיום הש"ס אל תשכח להזמין אותי", והשני "קבלת פני משיח" "איש מעלה אשר כמוך בודאי תזכה לראות פני משיח צדקנו,אך אנא אל תשכחני וקחני עמך", אלו שאיפות , ואלו הברכות, לזה אשר ראה ושמע ,ו"חי" את קצות דרכיו של רבו של ישראל ,

הקרבה רוחנית בבקשת ביאת משיח
*****************************
למדנו "מה "צריך לבקש בצפייתנו למשיח צדקנו , ודמעותיו של החפץ חיים פירשו לנו משיח זה שאנו מבקשים על שום מה , עוד בפי רבי יהודה עד כמה "קשה לקיים ", לבקש ולרצות "באמת "בביאת המשיח בהרה , והדברים שלכאורה ,"קשה לאומרם" , נתפרשו כתשובת החפץ חיים לשאלה שהעיזו תלמידים לשאלו ,וכך טענו:הקרובות נצליח להשיג עליות רוחניות שונות , כל אחד כדגתו, ולדידן ביאת משיח תפסיק חלילה את אפשרות עליתינו , וכפי שאמרו חכמינו ז"ל {שבת קנא:} "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ "- אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה,והחפץ חיים לא דחה טענתם בגערה אלא השיבם :"אמנם כן צדקו טענותיכם כאשר לעצמכם , אך עלינו לוותר על הרוחניות שלנו עבור אחינו בני ישראל התועים , שבעבורם תהיה ביאת המשיח צדקנו הצלה רבה מהדרדרותם"- יסודות נאמנים אלו למדנו בעיקרי האמונה ,צפייה למשיח" מה היא ", מהכרוך בה` ", "ועד כמה " חובתינו להקריב עבורה,

אחכה לו בכל יום שיבוא
**********************
הכרזות החץ חיים שהנה "קרב יום " ומשיח אחר כתלנו מן המפורסמות המה, ובכלל ה"אחכה לו בכל יום שיבוא " הם כלולים החובה ללמוד סדר קדשים שהרי במהרה יבנה המקדש ,וחובה להכין עצמנו בהלכות הקרבנות, הכנת בגדי שבת לקראת בואו, ועוד כהנה מבית מדרשו של החפץ חיים , והדברים מפורסמים,

מעשה בפי רבי יהודה ובו צורת הבעה של ההנה "קרב יום "בכל עוז פשטותן של אמרות החפץ חיים , וכך היה המעשה החפץ חיים וראש הישיבה הגאון רבי משה לנדינסקי זצ"ל דנים בעניין מסוים , החפץ חיים מצדד כך ורבי משה לצד אחר , ומסביר החפץ חיים צדקת דבריו נעזר הוא במשפט בו פונה הוא לרבי משה:" ,אצל החפץ חיים "תיקו" אינו ביטוי לדבר הנשאר בספק ,אלא מיד יתברר הדבר , במהרה יבוא ויפסוק ספקותינו , וכמעט בגדר "ביתי ספר וניחזי "הוא ביטוי עז לא חכה לו בכל יום שיבוא ב"אמת ? של החפץ חיים,

   הקדוש   ברוך   הוא    אנחנו   אוהבים    אותך  

להקמת שכינתא מעפרא לביאת משיח צדקנו ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן

               כל העם ישראל ישועות רפואות שלמה פרנסה טובה  
                      שלום בית ולתשובה , אהבה , שמחה,

   הקדוש    ברוך   הוא   אנחנו   אוהבים   אותך  

  
 עמוד 1 מתוך 1 (7 פריטים)


אתה יכול לצרף קבצים להודעות
אתה יכול לפרסם הודעות בפורום
אתה יכול לפרסם תגובות בפורום
אינך יכול לערוך את ההודעות שפרסמת
סטיסטיקות פורום: פעיל
Forum is unmoderated
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

לקישורים נוספים...