פורום אחרית הימים

Re: פרק 99 - למה נרצחו הצדיקים בהודו?

אשכול הותחל ע"י: shirel-   בתאריך: 12-15-2008 02:25   תגובות: 2
  15 Dec 2008, 02:25
shirel- לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM הנהלת אתר סגולות

Not Ranked
הצטרף ב 03-16-2006
פרק 99 - למה נרצחו הצדיקים בהודו?

פרק 99 - למה נרצחו הצדיקים בהודו?

תיקשור עם בנימין ודניאל, יום ראשון, ג' בכסלו תשס"ט   30/11/2008

בנימין:
אוי לעם ישראל, אוי לעולם. הטרגדיה הגדולה בהודו היתה אכזרית ביותר.
הרבה יהודים וגם לא יהודים, שואלים ''למה''? למה זה קרה?
יש הסבר של הלא יהודים, שהם חיים על פי הדעות  שלהם, ולא מתוך אמונה בקב''ה. הם חושבים שזו היתה יוזמה של טרוריסטים מתאבדים שרוצים יותר מכל דבר להפיל את ארצות המערב, ארה"ב ואירופה, ובמיוחד את ישראל. וכדי לעשות את זה, הם מוכנים להתאבד ולאבד את רוב העולם. ולמה הם כל כך שונאים את המערב ואת ישראל? המערב בשבילם זה הסמל של טומאה גדולה והתנוונות רוחנית שמקלקלת את העולם.

וישראל בשבילם זה המלחמה הרוחנית בין יצחק וישמעאל. לכן יש להם קנאה ושנאה כלפי היהודים. כי הם בטוחים שהם, בני ישמעאל, הבנים האמיתיים מבנו הבכור של אברהם אבינו ע''ה. ולכן להם הזכות לשלוט בעולם הגשמי וגם הרוחני. ובאמת זאת המטרה שלהם: לשלוט בכל העולם, גם הגשמי וגם הרוחני [כידוע, לפי הקוראן שלהם, צריכים להרוג כל בעלי האמונות האחרות].

אבל כל זה לא ההסבר הנכון. יש סיבה אמיתית שכל יהודי צריך להבין. אנחנו, היהודים, יודעים שכל מה שקורה בעולם זה מסר לעם ישראל [ראה דרשות הר''ן (דרוש ו') עה''פ ''הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר... אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר (צפניה ג)], אם זה טוב או אם זה רע ח"ו [''א"ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל'' (יבמות סג.)].

רוב הנרצחים היו גוים, אבל בין היהודים שנרצחו בלטו כמה יהודים צדיקים ביותר. הצדיק שהפעיל ביחד עם אשתו הצדיקה מקום גדול לקירוב רחוקים אל תחת כנפי השכינה. ושני המשגיחים שהיו שם באותו זמן, אף הם היו צדיקים.

ובכלל כל היהודים שמתו שם על קידוש השם, יש להם מעמד של צדיקים. אבל ארבעה אלה בלטו במיוחד. והיה כל כך ברור שה' שֹם אותם שׁם, בדיוק בזמן הפיגוע [''מה' מצעדי גבר כוננו'' (תהלים לז, וע''ש מצודת ציון ומלבי''ם) וראה ספר דברי ישראל, תחילת ויקרא]. וזה היה כדי שיזכו למות על קידוש השם. אבל למה? למה כאלה צדיקים היו צריכים למות? כי מהרגע שנולדו היה להם תיקון לעזור להביא לעם ישראל מסר חשוב ביותר. המסר הוא: ''עם ישראל, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה, כי אם לא, תצטרכו לסבול קשה ביותר עד שתחזרו בתשובה [פדר''א סוף פמ''ב ודברים ד ''בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' וגו'''], או שח"ו תִעלמו מהבריאה''. זה המסר העיקרי. עם ישראל, הצדיקים האלה נרצחו בשבילנו.להם אין בעיה כבר. הם בגן עדן, הם נרצחו על קידוש השם. אבל מה איתנו? מה איתנו? אחי ואחיותי, מה איתנו?

ושימו לב גם למקום שזה התרחש. מומבאי בהודו, זו עיר שהרבה כסף זורם דרכה [היא המרכז הפיננסי של כל הודו]. זו עיר גדולה של העולם הזה [''עגל הזהב'']: תיירות גדולה מארצות המערב, מסעדות ובתי מלון מפוארים וכו'. בנוסף, הודו בעצמה זו ארץ שמהותה עבודה זרה, ויש עבודה זרה בכל פינה. יחד עם כל זה, העיר מומבאי מלאה גם בטינופת הרוחנית של ארצות המערב, גשמיות וכל שאר הדברים השנואים על הקב"ה. לכן זה מקום בדיוק מתאים להעביר את המסר הזה נגד עגל הזהב.

 וזו דוגמה קטנה של מה שאמור להיות בעולם כולו אם לא חוזרים בתשובה ומכלים את הטומאה הגדולה שנוצרה מהעבירות שלנו [ראה ישעיה פרק לד,  זכריה יג ח-ט, מלאכי ג יט ועוד הרבה בדברי הנביאים]. ולכן זה היה אכזרי ביותר. אבל זה עדיין קטן לעומת מה שעוד מחכה לעולם אם עם ישראל לא ישמיד את עגל הזהב ויחזרו לקב''ה [ראה במסגרת כאן ובמסגרת מעבר לדף].

לצערי הרב, היום רוב היהודים מאוד שקועים בכל סגנון החיים של הגוים [''ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם'' (תהלים קו)] שהוא סביב לגשמיות ועגל הזהב. אבל הקב"ה עכשיו שם קץ לעגל הזהב ושוחט אותו וכעת הוא כבר גוסס [ראה מסר 42]. אבל עוד לא גמרנו אתו לגמרי, ויהודים רבים עדיין חולמים שהעולם יחזור לימים שהיו לא מזמן, כאשר הכסף זרם, וכל היום התעסקו בקניות ובחוסר צניעות וכל שאר הדברים החומריים שהם הפוכים לרצון ה' - שזה תורתו ומצוותיו. אבל עכשיו כאשר עגל הזהב גוסס, והיהודים האלו לא יכולים לממן את החיים הגשמיים שהיו להם, הם מבולבלים ולא יודעים מה לעשות.

הם מוכנים להתפלל לקב"ה להביא פרנסה, אבל לרוב הם עדיין לא מוכנים לחזור בתשובה שלמה ואמיתית ולהחליט שלעולם לא יחזרו לחיים האסורים שהיו להם. לחיים של חומריות, של עגל הזהב [ראה במסילת ישרים פרק א' שהחיים האמיתיים והטובים של יהודי זה בדיוק ההפך מעגל הזהב].

עוד לא מוכנים לעשות צעד כזה. ואם לא מוכנים לחזור בתשובה באמת, ולחזור להיות יהודים אמיתיים, אז ימשיכו להיות טרגדיות עצומות. עד שהעולם השקר הנוכחי יפול לגמרי, ואלה שלא מוכנים לחזור בתשובה, יִעלמו מהבריאה ח"ו [ראה רמב''ם הלכות תשובה פ''ח הלכה ה']. כי בעולם של אמת יכולים לחיות רק אנשי אמת.

יש שנים מהנביאים, זכריה ויחזקאל, שכל אחד מהם מצייר לנו סוף אחרת לעולם הזה. לפי נבואה אחת, המון גוים מעמים רבים יבואו על עם ישראל בארץ ישראל כדי להשמיד אותם. אבל מאחר והיהודים עשו תשובה, עם ישראל לא יפגע מזה [ראה יחזקאל פרק לח].

אבל אם ח''ו לא נחזור בתשובה, יש את הגרסה השנייה, שלא נדע. והיא שהמלחמה תהיה עד לירושלים עם רעידת אדמה ענקית ועם הרבה הרג וכו' [ראה זכריה יד]. הרבה הרוגים, ורק מעט יחסית יקבלו משיח צדקנו. וזה תואם דברי ה''חסד לאברהם'' [הסבא של החיד''א ז''ל] שכתב [מעיין ג נהר כב] שיש מסורת קבלה שבארץ ישראל רק שבעת אלפים יהודים יקבלו פני משיח צדקנו.

אם אנחנו לא מוציאים מהחיים שלנו את כל הגוישקייט, כל הדברים הגויים שהכנסנו לחיים היום-יומיים שלנו, אין לנו שום סיכוי לקבל משיח צדקנו [''ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי וגו''' (פרשת קדושים וע''ש ברש''י)].

כמה פעמים אפשר להגיד את זה עוד ועוד? מבקשים מכם רק לחזור בתשובה, להיות יהודים אמיתיים. אתם הולכים להתפלל בבית כנסת, מניחים כל יום תפילין, מתפללים שלוש פעמים ביום, עושים ברית מילה לבנים ושאר המצוות. אבל זה בדרך כלל ריק. אפילו הלימוד ברוב המקרים ריק מתוכן [מצב זה הודיעו לנו חז''ל כבר בגמרא, ראה מהרש''א סנהדרין צז. ד''ה פני הדור]. זה בלי לב. זה לב של אבן, ולכן התורה לא יכולה להכנס פנימה.

התורה שלנו לא מרככת את הלב, כי אנחנו טובעים בגשמיות [וזה להפך ממה שצריך לעשות כדי להשיג תורה ''כך היא דרכה של תורה: פת במלח תוכל וגו''' (אבות פ''ו משנה ד) וראה במסגרת כאן ובמסגרת מעבר לדף].

 הגשמיות הזאת עושה את הלב קשה ועושה את השכל אטום [''עד שאדם מתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מעיו יתפלל על אכילה ושתיה שלא יכנסו בתוך מעיו'' (מסילת ישרים פרק יג בשם תנד"א כו) ''אמרי דבי רבי ינאי...במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה'' (ברכות סג: ועיין עוד שם)].

אוי עם ישראל, עם ישראל. במסרים הקודמים הסברנו בדיוק מה לתקן ואיך לתקן [אפשר גם לעיין בהרחבה בספרים ''דניאל'' ו''דניאל2'' (בעברית ובאנגלית)]. להתרחק מהעולם הזה ובעיקר צריכים לתקן את הלב [''הקב''ה ליבא בעי'' (סנהדרין קוSmile ''יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה, לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא וגו''' (ישעיה כט) וראה שע''ת ש''ג טו], ולחזור להיות יהודי עניו וצנוע שחי רק בשביל לעשות את רצון ה' [כמו שכתוב בשולחן ערוך או''ח סימן רלא ע''ש].

זה הכל. עניו, צנוע מבפנים ומבחוץ שחי רק כדי לעשות את רצון ה' בלי שום ענין אחר [''מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך'' (מיכה ו)]. לעבוד רק להשיג הצרכים הבסיסיים, רק מה שאדם באמת צריך כדי לחיות חיים של תורה ומצוות, בלי מותרות. לחיות בעיקר בשביל לעשות רצון ה'. זה הכל. זה כל מה שה' רוצה מאתנו. זה הכל, רק זה.

אני אומר לכם עכשיו ברור: מי שלא ינסה לפחות בצורה רצינית לחזור לקב"ה, אפילו אם זה קשה, הוא יסבול בצורה בלתי נסבלת. בגלל זה ה' הראה לנו את היסורים הנוראים של היהודים שנהרגו בהודו על קידוש השם [שסבלם זה חלק מהמסר אלינו]. מי שראה את התמונות, אלה היו תמונות זוועה. אבל לפי העדויות, הם באמת סבלו הרבה יותר מזה ל"ע.

הקב"ה רוצה שאנחנו נקבל את הדברים האלו ברצינות גמורה. ואם לא ח''ו, אלה שלא יקבלו, בשלב מסוים לא תהיה להם שוב אפשרות נוספת לחזור בתשובה, שלא נדע. אנחנו בשלבים האחרונים. לחזור לקב"ה או שלא תהיו. לחזור לקב"ה או שלא תהיו. לחזור לקב"ה או שלא תהיו ח''ו.

מסר מהאוטיסט דניאל

אני רוצה להוסיף למה שבנימין אמר, להסביר קצת יותר, ולהגיד דברים שכבר אמרנו אבל נשכחים. מה זה לעשות תשובה? צריכים לזרוק מנהגי הגוים - ואני מדבר בעיקר לחרדים. כי החרדים הם הלב של עם ישראל, הדוגמה בשביל שאר עם ישראל.

אבל לצערי הרב, הדוגמה כבר לא דוגמה. כי לעיתים קרובות הדוגמה שהחרדים מקרינים לעולם, זה של יהודים שמכרו את הנשמה שלהם לעגל הזהב. לחזור בתשובה על זה, צריכים לבטוח אך ורק בקב"ה בשביל הפרנסה. שכל מה שצריכים מהילדות ועד לזקנה, מבחינה חומרית, בשביל רפואה, בשביל כל דבר ודבר בחיים, צריכים לסמוך אך ורק על הקב"ה.

צריכים להפסיק לחפש בידור, להפסיק לחפש מה לעשות, להפסיק לבזבז זמן על שטויות ולחזור לבית המדרש, עם הגמרא, עם המשניות או שאר ספרי קודש. וללמוד באמת עם כל הלב, ולא רק עם הראש, אלא עם הלב. וגם לאהוב כל יהודי ויהודי, להרגיש את הכאב של כל יהודי ויהודי, ושל עם ישראל ככלל, להיות עניו ולהיות צנוע ולהיות קדוש.

אשה צריכה להיות בבית לגדל את הילדים. ואם היא צריכה לעבוד, אז בעבודה המתאימה לאשת חיל, לא במשרדים ולא במקומות שעובדים גברים. בנות ישראל הכשרות לא לומדות באוניברסיטאות ושאר מקומות המלאות רעיונות של גוים. וגם לא לומדות בקולג'ים עם ''הכשרים'', כי גם זה טרייף.

יהודים אמיתיים לא הולכים למסעדות לאכול בשביל בידור, לא הולכים למקום של פיצה, המבורגר וכו' לשבת ולאכול. זה שנוא אצל הקב"ה, זה כמו לאכול בשוק [קידושין מ:]. יהודים לא הולכים לבידור כמו ''בֲאוּלִינג'', כמו קונצרטים כביכול חרדיים  וכו'. זה רק חיקוי של דרכי הגוים וזה אסור. יהודים לא נוסעים לכל מיני טיולים ועוזבים את ארץ הקודש בלי סיבה באמת מוצדקת.

נשים צריכות להתלבש כמו שרה, רבקה רחל ולאה ע''ה [שוודאי לא לבשו פאה נכרית] ולא כמו דוגמניות מפריז [ראה מסר 35]. אין להכניס לבית יהודי כל מיני דברים כתובים מהרחוב, ולא קוראים ספרים של הגוים. וגם לא ספרים של יהודים מקולקלים, אפילו אם הם הולכים עם כיפות. והיום אפילו מוזיקה צריכה הכשר טוב [ראה פרטים בחוברת ''כי דבר ה' בָזָה'' ועוד].אנחנו צריכים לחזור לקב"ה ולרצות אך ורק להיות מתחת לכנפיו כביכול. מהבוקר עד הלילה, ומהלילה עד הבוקר, רק לרצות ולהשתדל לעשות את רצונו.

עם ישראל, מי שחוזר לה' ככה, ל''טַאטֶע'' [לאבא] האמיתי שלו, היחיד שלו, לאבא האוהב שיצר אותנו, זה יביא אותו לנצחיות. ומי שמשיג את הנצחיות ישיג את כל הטוב, הרבה יותר מכל הטוב שבעולם הזה [''יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה'' (אבות פ''ד) וראה רמב''ם הלכות תשובה פ''ח ''הטובה הצפונה לצדיקים וגו' הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה וגו''' ע''ש].

איך מגיעים לזה? מאוד בקלות, רק מחפשים להיות עבד ה'. אוי עם ישראל, אין הרבה זמן. בואו, תחזרו בתשובה, תחזרו לאמת, כי אף אחד לא יוכל להציל אתכם. לא המשטרה ולא החיילים ולא אף אחד. לא אף אחד. עם ישראל, עם ישראל תחזרו, תחזרו עם ישראל. אבינו שבשמים מחכה לנו, הוא לא רוצה ''להשמיד להרוג ולאבד''. הוא רוצה שנחזור אליו, כי הוא יודע שזו היא הדרך היחידה לחיי נצח [ראה בספר דרך ה' ח''א פ''ב ופ''ד].


  
  23 Dec 2008, 12:19
סגולה לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM סגולה1

Not Ranked
הצטרף ב 12-04-2008
Re: פרק 99 - למה נרצחו הצדיקים בהודו?

בס"ד

מרתק ביותר

אשמח לקרוא עוד כתבות בנושא

ישר כח על האתר

 


  
  25 Dec 2008, 11:13
אור העולם לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM אור העולם

Not Ranked
הצטרף ב 06-25-2007
Re: פרק 99 - למה נרצחו הצדיקים בהודו?

הכל נכון ואמיתי

קראתי את הספר "דניאל 1" יש גם דניאל 2

מומלץ...! הרבה מסרים ותשובות לאין סוף שאלות!

 


  
 עמוד 1 מתוך 1 (3 פריטים)


אתה יכול לצרף קבצים להודעות
אתה יכול לפרסם הודעות בפורום
אתה יכול לפרסם תגובות בפורום
אינך יכול לערוך את ההודעות שפרסמת
סטיסטיקות פורום: פעיל
Forum is unmoderated
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

לקישורים נוספים...