פרסום תגובה
ההודעה שלה את/ה מגיב/ה:
פורסם ע"י: אור רבינו on 06-10-2009 01:54 AM
נושא: Re: תפילה להחיש את הגאולה
הודעה:
בס"ד
                   הציפייה של החפץ חיים לביאת המשיח
                 
הגאון רבי יהודה קרביץ זצ"ל , מראשי ישיבת "תפארת צבי" ומתלמידיו של ה"חפץ חיים" בראדין , מספר של ה"חפץ חיים" בקשר לציפייה של לביאת המשיח את הדברים דלהלן: לילי שבתות ומוצאי שבתות, זמנים הקבועים לשיחות ה"חפץ חיים" בביתו לבני הישיבה שבתות , זמנים הקבועים לשיחות ה"חפץ חיים" בביתו לבני הישיבה הקדושה , לעתים תכופות מאוד , בין יתר דבריו,מגיע החפץ חיים לעניין צער ה"שכינתא בגלותא ", ובדמעות שליש כואב ומתחנן להתגלות כבוד שמים בביאת משיח צדקנו במהרה,
בתחילה קשה היה לנו - מספר רבי יהודה - לשמעו שוב ושוב את בכיותיו החוזרות ונשנות פעם אחר פעם באותו עניין , ורבים מעטו מלבוא לשיחות אלו מטעם זה , אך במשך הזמן למדנו להכיר את "עבודת ה`" שבדמעות המתחדשות בכל פעם , כתפילת "ובכן תן פחדך על כל מעשיך" שבימים הנוראים ,כך היתה עבודת הכהן גדול החפץ חיים בציפייה למשיח , שיאמר די לצער השכינה , וידע כל פעול ויבין כל יצור , ויעשו כולם רצונו בלבב שלם וכבוד ה` יתגלה לעין כל,
ומסביר היה רבי יהודה בפשטות , כולנו מבקשים לראות פני משיח אבל נבדוק בעצמנו למה אנחנו מחכים לו,
לפלוני דרוש משיח כדי לצאת מצרת הפרנסה הקשה עליו , לפלוני לרפא חולה שיש לו בביתו ,לזה אין שידוך מתאים ולזה קורה גג חסרה לו, והקדוש ברוך הוא בוחן לבבות משיב ואומר "פרנסה " - אתן לך ,"רופא " - אשלח לך ,"שדכן" - אשלח לך, ואת משיח למהלך להטריח ?לבכות על "כבוד שמים" ועל "צער השכינתא בגולתא " על זה היה דוה לבו של ה"חפץ חיים", על כך שפך דמעות שליש חוזרות ונשנות בציפייה למשיח שיבוא , ואנחנו מה , נבין ונשכיל למה אנו מצפים ומייחלים נבקש כדת ונזכה במהרה,

לישר "שכניתא בגלותא" - מבית מדרשו של ה"חפץ חיים"- שהחדיר רבי יהודה בלב מאות תלמידיו, והדגשותיו החוזרות ש"דמעות החפץ חיים של היום לא היו אלו שמאתמול"- זכורים הדברים היטב בלשונם לכל תלמידיו , לכל אלו חברו יחדיו אותם מטבעות לשון של "ברכות" הזכורים לכל תלמידיו ומכיריו של רבי יהודה , אשר בכל לבו החם העריף שבחים וברכות משבלים זה בזה , ושני עניינים היו ל"ברכה " בעיניו, האחר "סיום הש"ס" "שנזכה לדעת ש"ס בבלי וירושלמי , תעשה סיום הש"ס אל תשכח להזמין אותי", והשני "קבלת פני משיח" "איש מעלה אשר כמוך בודאי תזכה לראות פני משיח צדקנו,אך אנא אל תשכחני וקחני עמך", אלו שאיפות , ואלו הברכות, לזה אשר ראה ושמע ,ו"חי" את קצות דרכיו של רבו של ישראל ,

הקרבה רוחנית בבקשת ביאת משיח
*****************************
למדנו "מה "צריך לבקש בצפייתנו למשיח צדקנו , ודמעותיו של החפץ חיים פירשו לנו משיח זה שאנו מבקשים על שום מה , עוד בפי רבי יהודה עד כמה "קשה לקיים ", לבקש ולרצות "באמת "בביאת המשיח בהרה , והדברים שלכאורה ,"קשה לאומרם" , נתפרשו כתשובת החפץ חיים לשאלה שהעיזו תלמידים לשאלו ,וכך טענו:הקרובות נצליח להשיג עליות רוחניות שונות , כל אחד כדגתו, ולדידן ביאת משיח תפסיק חלילה את אפשרות עליתינו , וכפי שאמרו חכמינו ז"ל {שבת קנא:} "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ "- אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה,והחפץ חיים לא דחה טענתם בגערה אלא השיבם :"אמנם כן צדקו טענותיכם כאשר לעצמכם , אך עלינו לוותר על הרוחניות שלנו עבור אחינו בני ישראל התועים , שבעבורם תהיה ביאת המשיח צדקנו הצלה רבה מהדרדרותם"- יסודות נאמנים אלו למדנו בעיקרי האמונה ,צפייה למשיח" מה היא ", מהכרוך בה` ", "ועד כמה " חובתינו להקריב עבורה,

אחכה לו בכל יום שיבוא
**********************
הכרזות החץ חיים שהנה "קרב יום " ומשיח אחר כתלנו מן המפורסמות המה, ובכלל ה"אחכה לו בכל יום שיבוא " הם כלולים החובה ללמוד סדר קדשים שהרי במהרה יבנה המקדש ,וחובה להכין עצמנו בהלכות הקרבנות, הכנת בגדי שבת לקראת בואו, ועוד כהנה מבית מדרשו של החפץ חיים , והדברים מפורסמים,

מעשה בפי רבי יהודה ובו צורת הבעה של ההנה "קרב יום "בכל עוז פשטותן של אמרות החפץ חיים , וכך היה המעשה החפץ חיים וראש הישיבה הגאון רבי משה לנדינסקי זצ"ל דנים בעניין מסוים , החפץ חיים מצדד כך ורבי משה לצד אחר , ומסביר החפץ חיים צדקת דבריו נעזר הוא במשפט בו פונה הוא לרבי משה:" ,אצל החפץ חיים "תיקו" אינו ביטוי לדבר הנשאר בספק ,אלא מיד יתברר הדבר , במהרה יבוא ויפסוק ספקותינו , וכמעט בגדר "ביתי ספר וניחזי "הוא ביטוי עז לא חכה לו בכל יום שיבוא ב"אמת ? של החפץ חיים,

   הקדוש   ברוך   הוא    אנחנו   אוהבים    אותך  

להקמת שכינתא מעפרא לביאת משיח צדקנו ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן

               כל העם ישראל ישועות רפואות שלמה פרנסה טובה  
                      שלום בית ולתשובה , אהבה , שמחה,

   הקדוש    ברוך   הוא   אנחנו   אוהבים   אותך  




מחבר:
נושא:
אייקון:
הודעה:

סמיילים
:) :D :O :P ;) :( :S :| :\'( :$ H :@ A 6 8-| :# :-* :^) <:o) |-) Y B { 8 * O sn pi au um co st mo 8o ^o) +o( *-) 8-) C N D Z } ^ U G W ~ & I S E ap ip li
 
 
 
הקליד/י את הקוד: