פרסום תגובה
ההודעה שלה את/ה מגיב/ה:
פורסם ע"י: אור רבינו on 06-10-2009 01:53 AM
נושא: Re: תפילה להחיש את הגאולה
הודעה:
בס"ד
                    שער המעשיות
                  הגאולה וביאת המשיח
מסופר בתלמוד :ר` יהושע בן לוי מצאו לאליהו עומד על פתח המערה של ר` שמעון בר יוחאי , אמר לו ר` יהושע בן לוי , אימתי יבוא המשיח ?אמר לו אליהו לך שאל אותו אמר לו ר` יהושע בן לוי :והיכן הוא יושב ?אמר לו אליהו :הוא יושב בין אנשים עניים סובלי חולאים וכולם מתירים תחבושות בבת אחת וקושרים בבת אחת , ואילו הוא מתיר אחת וקושר אחת , כי הוא אומר :שמא אתבקש לגאול את ישראל ולא אתעכבף
הלך ר` יהושע בן לוי אצלו ואמר לו :שלום עליך רבי ומרי :אמר לו המשיח :שלום עליך בן לוי , אמר לו יהושע בן לוי :אימתי יבוא מר? אמר לו המשיח :היום :
בא ר` יהושע בן לוי אצל אליהו . אמר לו אליהו :מה אמר לך :אמר לו ר` יהושע בן לוי :כך אמר לי :שלום עליך בן לוי אמר אליהו :הבטיח אותך ואת אביך לעולם הבא {שאילו לא הייתם צדיקים גמורים לא היה נותן לך שלום ולא היה מזכיר שם אביך , רש"י }אמר לו ר` יהושע בן לוי :לא קיים דבריו  , שהרי הוא אמר לי שהיום הוא בא - ולא בא אמר לו אליהו :כך אמר לך :היום - אם בקולו תשמעו {סנהדרין צח}
ומסופר על רבי מנדלי מקוצק זצ"ל שהיה אומר :אוהב , אני אהבת נפש את ה` שלמה ליב מלנטשנא , אבל אבל למה הוא צועק כל היום אל הקדוש ברוך הוא שישלח את משיח , מוטב שיצעק אל בני ישראל שיעשו תשובה ומשיח יעלה ויבוא , לא כך אמר ה` למשה :"מה תצעק אלי ? דבר אל בני ישראל ויסעו",

הרעשת העולמות להתחשת הגאולה
מסופר על האדמו"ר רבי ישראל מוז`ן זצ"ל , שפנה פעם בשמיני עצרת אל בניו ואל חסידיו המקורבים ואמר :התפללנו שנזכה לשבת הסוכת עורו של לויתן , כחמו כן התפללנו במשך כל ימי החג:" הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד נופלת ", אוי לנו , מי יעמוד בעדינו ?מה לעשות שלא יישכח מלבנו בעולם האמת ,מצבו של ישראל בגולה ? בשעת פטירתו של הצדיק רבי אברהם יהושע השיל מאפטא ,בכה וקונן מרה על גלות ישראל ועל גלות השכינה ,

ואמנם - והוסיף רבי ישראל מרוז`ן ואמר- האסון היותר גדול כי גם שכינתא בגלותא ", והלא כך אנו אומרים במזמור "על נהרות בבל ", "איך נשיר את שיר ה` אדמת נכר ", איך יכולים אנו להראות פנים שוחקות ו"נשיר שיר ", בשעה שיודעים אנו כי גם "ה` על אדמת נכר", גם הקדוש ברוך הוא כביכול הוא בגולה יחד אתנו , ועמנו הוא בצרה .... הרבי מאפטא הצטדק אז לפני פטירתו ואמר :במה אוכל אני להושיע פה בגלות המרה ? הלא ידי אסורות עם כלל ישראל עמהם יחד אני בגולה , ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים , אצל שם , שם הלא חפשיים הם , צדיקי ישראל מעול גלות , ומדוע הם מחשים ?מדוע יתנו להתענות אותם?

וממשיך ר` ישראל מרוז`ן ואומר- הנה הבטיח לנו הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב , כי שם לא ינוח ולא ישקוט עד אשר יכניע את "שרו של עשו" וגם את "שרו של ישמעל ", ויבי גאולה לעם ישראל , אך מה עשו שם למעלה להפר מחשבתו :להבי גאולה שלא בזמנה ?התעו אותו אל המקומות גבוהים , אל עולם שכולו אור נעים,
אור צח ומצוחצח , אור מבהיק ומזהיר כאור שבעת הימים , ושפע האור המתוק השיח מקרב לבו את "העולם השפל " את חשכת הגלות ומרירותה , אבל אני - אמר הרבי מאפטא - לא אתן את נפשי להתעות או להבהל מרעש העולמות העליונים , אני ארעיש עולמות,

ור` ישראל מרוז`ן סיים:תיתי לו , להרבי מאפטא , ששמור את הבטחתו והא באמת מרעיש עולמות על גורלם של ישראל , אצל הוא שם יחיד בעבודתו , המקטרגים מנסים להשתיק אותו , ומה יכול איש אחד לעשות ?צריכים לעזור לו....
מחבר:
נושא:
אייקון:
הודעה:

סמיילים
:) :D :O :P ;) :( :S :| :\'( :$ H :@ A 6 8-| :# :-* :^) <:o) |-) Y B { 8 * O sn pi au um co st mo 8o ^o) +o( *-) 8-) C N D Z } ^ U G W ~ & I S E ap ip li
 
 
 
הקליד/י את הקוד: