פרסום תגובה
ההודעה שלה את/ה מגיב/ה:
פורסם ע"י: אור רבינו on 06-10-2009 01:52 AM
נושא: Re: תפילה להחיש את הגאולה
הודעה:
בס"ד
                      עולם הנצח מהנעשה בעולמות העליונים
                      שער המעשיות
                        הנחמה העתידה
נאמר בפסוק :"נחמו נחמו עמי יאמר אליהכן , דברו על לב ירושלים וקראו אליה וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה כי לקחה מיד ה` כפליים בכל חטאתיה "{ישעיה מי א`ב}
יש להבין מה משמעות השלון הכפולה :"נחמו נחמו "?ברם , היות ועיקר צערם של ישראל בגלות הוא מזה שאומרים הגויים כי כבר אבדנו חלילה לנצח , כי אלקים עזבנו ואינו חפץ לדעתנו עוד -הרי עצם הדבר שהשם יתברך אומר לנביא כי ינחמנו וכי אלקינו הוא , מהווה בשבילנו הנחמה הגדולה ביותר בעשויה לחזקנו ולאמצנו ,
המגיד מדובנא הסביר זאת כל פי משל:שני אנשים נטשו את נשותיהם ונסעו למרחקים , האחד- משום שלא מצא לו פרנסה במקומו ונסע לבקש לו מקור מחיה , והשני, שיהיה עשיר מופלג לא היה יכול לחיות עם אשתו בשלום מפני שיתה רעת לב ומרשעת ,
חלף פרק זמן ממושך והנשים לא קיבלו שום ידיעה על אודות בעליהן , החלו ממושך והנשים לא קיבלו שום ידיעה על אודות בעליהן , החלו לחקור ולדרוש אחריהם מפי אחרים המגיעים מחוץ לארץ , עד שלבסוף הגיע פעם סוחר גדול והביא דרישות שלום לשתי הנשים , הוא הודיע , כי דיבר עם בעליהן ואף הביא עמו מכתבים עבורן , אך ביקש מהן שתנחנה אותו יום אחר למען ינוח מן המסע המפרך , ואחר כך  יפרוק את מטענו וימסור להן את המכתבים ,
אשתו של העשיר פנתה והלכה לה מיד שבעת רצון , לעומת זאת אשתו של העני לא רצתה להרפות מן הסוחר , והפצירה בו מאד כי יתן לה מיד את מכתבו של בעלה מששלא אותה הסוחר, על שום מה היא מפצירה בו יותר מן האישה האחרת ?השיבה לו :האישה האחרת אינה חסרה מאומה . יש לה עושר רב , ולא נתייראה אלא שמא נטש אותה בעלה לחלוטין ולא יוסיף עוד לדעתה , ועל כן מששמעה כי בעלה דרש בשלומה , ואף שיגר לה מכתב ,  השביע הדבר את רצונה ושוב לא היתה להוטה לראות מה הוא כותב לה , שכן עצם כתיבתו אליה כבר הביא לה נחמה , אצל אני שאין  לי מאומה בבית לאכול וללבוש , כבר משתוקקת אני מאוד לדעת מה כותב בעלי , האם כבר מצא לו מקור פרנסה ?
כיוצא בזה אומר הנביא לבני ישראל :"נחמו "- דבר זה בלבד כבר עשוי לנחמכם , כי נחמו עמי יאמר אלהיכם"- שהשם יתברך שולח לכם דברי נחמה ומכריז כי אלקיכם הוא - זוהי הנחמה הגדולה ביותר בגלות {מעש"ת המפרשים}מחבר:
נושא:
אייקון:
הודעה:

סמיילים
:) :D :O :P ;) :( :S :| :\'( :$ H :@ A 6 8-| :# :-* :^) <:o) |-) Y B { 8 * O sn pi au um co st mo 8o ^o) +o( *-) 8-) C N D Z } ^ U G W ~ & I S E ap ip li
 
 
 
הקליד/י את הקוד: