פרסום תגובה
ההודעה שלה את/ה מגיב/ה:
פורסם ע"י: אור רבינו on 06-10-2009 01:51 AM
נושא: Re: תפילה להחיש את הגאולה
הודעה:
בס"ד
                          משיח -הנשמה
                      עם ישראל במהלך תנועתו בהיסטוריה עבר מספר גאולות, אשר המאפיין את כולן שאחריהן היו עוד גלויות,
גאולה זו שאנו מחכים לה תכף ומיד תהיה גאולה אמיתית ושלמה על כל המשמעויות והמהויות שלה ,
ולאחריה לא תהיה גלות יותר,
אלה שבגאולה מצרים :
לא כל ישראל נגאלו {היו שלא רצו להיגאל ומתו בימי החושך}
לא הייתה גאולה נצחית- כי אחריה היו גלויות נוספות הגאולה העכשוית,
תהיה גאולה שלמה במובנים שלו:
כל ישראל יגאל - ואפילו האובדים והנדחים,
תהיה נדחית - אחריה אין שום גלות,
מתוך כך שהגאולה תהיה שלמה ונצחית מתחייב שגם המוציא לפועל גאולה זאת יהיה ניחן במדרגות של שלמות ונצחיות,
ולכן אומרים חכמים :
מדרגתו של המשיח היא המדרגה הגבוהה והעליונה ביותר,
ושוב אומר הפסוק :{ישעיה נ"ב י"ג}
"הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבוה מאוד " המתייחס ומדבר על המשיח,
ועל כך אומר הזוהר הקדוש {חלק ב` מ` ג`- ג` רס"ב}
חמשה התארים כאן בפסוק מתייחסים לחמשת מדרגות שבנשמה שהם :
נפש ,רוח , נשמה ,חיה ,ויחידה ,
דרך המלך - זכה ויחידה ,
דוד המלך - זכה  לנפש ,
אליהו -זכה לרוח,
משה -לנשמה
אדם -לחיה,
ואילו המשיח יהיה בדרגה העליונה של יחידה ,
וצריך להבין חמש דרגות חמה הנמצאות באדם ואומר המדרש רבה {בראשית י"ד ט` }דברים ב` ל"ד}
"חמשה שמות נקראו לה - נפש , נשמה , חיה , ויחידה "
אלה חמשת רבדים של הנשמה,-
נפש - המחיה את פעילותו המעשית של האדם ,
רוח - מחיה את הרגשות והמידות,
הנשמה - מחיה את השכל והבנה
החיה - מחיה כוחות כללים -רצון עונג ,
יחידה - היא עצם הנשמה,
כל ארבעת המערכות הראשונות הן ברי שינוי מעצם היותן בעלות אופי מוגדר ולכן נקבלה גם מוגבלותן המערכת הרגשית השכל והרצון משתנים לעיתים ומכןך שקיימת האפשרות שתיפגמנה ,
דרגת "היחידה "
לפי ההגדרות שהגדרנו לעיל יש להבין שאדם שפוגע במעשיו פוגם בדרגת הנפש שבו כמו כן הפוגם במידותיו פוגע בדרגת הנפש שבו כמו כן הפוגם במידותיו פוגע בדרגת הרוח שבו ,
דרגת "היחידה " -היא בדיוק נק` היהדות הפנימית שכמו שאמרנו אינה מוגדרת ולכן אינה גם מקבלת ומתוך כך גם אין יכולים שינויים ופגיעות להתחולל בה,
היא נשארת תמיד חבוקה ודבוקה ומאוחדת עם הקב"ה  באופן מודע אין מתגלת דרגת היחידה אלא תופיע ותבוא לידי ביטוי כאשר מתקיים נסיון לפגוע במהות הקשר בין היהודי עם הקב"ה ,לדוגמא - העמדת יהודי  ,בניסיון של עבודה זרה - כאן מתגלות נק` ביחידה ומתעוררת לחילופין הנק היהודית הפנימית קמה ומתעוררת ומביאה את האדם לדרגה של מסירות נפש ממש בפועל ,
המלך המשיח הוא שיהיה בעל דרגת הנשמה הגבוהה הנקראת יחידה {לשון קבלה} ולמה נקראת יחידה ?
ראשון - אחריו יכולים לבוא השני והשלישי וכן הלאה,
אחד- גם כאן אין האחד מחייב שלא יבוא השניים והשלושה ,
יחיד- כשאומרים יחיד נשללת האפשרות שיהיה נוסף
לעיינינו-
המשיח נמצא בעולם בזמן ובמקום הגלות,
המצב של גלות - סובל תחלואי הגלות על כל מרכיביה , כאשר ציפיתי הגדולה היא להתגלות ,
המלך המשיח גואל את ישראל בגאולה אמיתית ושלמה שאין אחריה גלות,
ונזכר - יחידה - אין אפשרות לדבר נוסף,
נשמת היחידה - היא המאוחדת ודבוקה בבורא עולם עד שנאמר שזו מציאות אחת ויחידה ,
זאת אומרת - אין חיבור בין הנשמה ובוראה אלא הנשמה והבורא הם תלכוד אחד או יחידה אחת ממש,
ומכאן נבין את רוחו של המשיח אשר נשמת "יחידה " בו והוא המסוגל לקרב נשמות הצדיקים לבורא עול ברמה הגבוהה ביותר הוא יעשה זו בוח נשמתו הגבוהה בהרבה מנשמותיהם כי רק נשמה אחת יחידה בעולם והיא של המלך המשיח,


מחבר:
נושא:
אייקון:
הודעה:

סמיילים
:) :D :O :P ;) :( :S :| :\'( :$ H :@ A 6 8-| :# :-* :^) <:o) |-) Y B { 8 * O sn pi au um co st mo 8o ^o) +o( *-) 8-) C N D Z } ^ U G W ~ & I S E ap ip li
 
 
 
הקליד/י את הקוד: