פרסום תגובה
ההודעה שלה את/ה מגיב/ה:
פורסם ע"י: אור רבינו on 06-10-2009 01:50 AM
נושא: תפילה להחיש את הגאולה
הודעה: תפילה להחיש את הגאולה
בס"ד
       יהי רצון מלפניך ה` אלהינו אבותינו שתקבל ברצון את תפילות עמך ישראל , שהתפללו אליך בכל הדורות  בכל מקום שהוא בעולם ובפרט  בארץ  ישראל הקדושה  ,ובזכות תפילות אלו תטה את הכף  , לגואל עמך ישראל גאולה שלמה בחסד וברחמים בניסים ובנפלאות  ,"ותשעבד תחתיך את האדם שהוא מלכות אדום , ואת בחלב שהוא מלכות ישמעאל ", בזכות כל בצדיקים האמיתיים שהיו עד היום הזה , ובזכות כל הצדיקים  האמיתיים  שנמצאים עמנו היום ,בזכות  שאנו מקוים לראות את גאלתך השלמה ,אנא ה` שלח לנו מיד את אליהו הנביא , עבדך ,את מלך המשיח ותמליך אותו על עם ישראל ועל כל העולם כלו ,אנא ה` אל תשיבנו ריקם מלפניך כי בך אנו בוטחים ,עננו ואל העולם כלו,אנא ה` אל תשיבנו ריקם מלפניך כי בך אנו בוטחים עננו ואל תאחר ,לישועתך קויתי ה` , יהיו לרצון מארי פי והגיון לבי לפניך ה` צורי וגואלי ,
ב"פ תפילה מספרת קטו"
              ברכות שיש לומר בעת ראית פני מלך המשיח
                   {נלקח משו"ת לב חיים ח"ב סימן מ"ב}
             * ברוך אתה ה` א-להינו מלך העולם גואל ישראל

              *ברוך אתה ה` א-ל-הינו מלך העולם שהחינו וקמנו והגענו
              לזמן הזה :

              *ברוך אתה ה` א-להינו מלך העולם שחלק מחכמתו ,
              ליראיו:

              *ברוך אתה ה` א-להינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו :

              *ברוך אתה ה` א-להינו מלך העולם חכם הרזים :

                *באהבת ה` ובאהבת ישראל נביא את הגואל

         יחד נזכה בעזרת ה` להביא את המשיח  כי בנו תלוי הדבר!!!!
                          למען ה` יתברך
               
אחים ואחיות ! בכוחנו את הגאולה  השלמה ,בורא העולם יתברך  שמו ,מחכה לנו ורוצה לגאול אותנו  במהרה , אנחנו רק צריכים לבקש מעמק הלב ובכןונה ומיד נגאל ,אנא התפללו תפילה  זו לקרוב הגאולה  הכוונת הלב  ויהי רצון שנגאל מהר ובנחת בחסד וברחמים כל ישראל אמן ,

לעילוי נשמת יצחק בן שרה ,לעילוי נשמת זלפה בת ישועה
לעילוי נשמת שמעון בן יוכבד , לעילוי נשמת חנה בת ברוכה ,לעילוי נשמת יפה בת שושנהמחבר:
נושא:
אייקון:
הודעה:

סמיילים
:) :D :O :P ;) :( :S :| :\'( :$ H :@ A 6 8-| :# :-* :^) <:o) |-) Y B { 8 * O sn pi au um co st mo 8o ^o) +o( *-) 8-) C N D Z } ^ U G W ~ & I S E ap ip li
 
 
 
הקליד/י את הקוד: