ספר הרפואות

ראשי >ספר הרפואות
תפילה לחולה
עמודים 45-47
תפילה לחולה שיזכה לרפואה (רפואות חז"ל)
...
דברי חז"ל על החולי והרפואה
עמודים 35-37
דברי חז"ל על החולי והרפואה
...
עצות לחולה
עמוד 38
עצות לחולה (הזוהר הקדוש)
...
סימנים של עין טובה
עמוד 34
סימנים של עין טובה
...
ספר הרפואות
ספר הרפואות לבית ישראל הינו אוסף של הדרכת חכמים מהגמרא, מהזוהר הקדוש ומספרים קדמונים נוספים המעניק לקורא בו את הכוחות והדרך לצאת מייאוש, משברים וכעס ולבוא לידי שימחה, אושר והצלחה. הספר ניגנז לפני למעלה ממאה ושלושים שנה וכיום לא ניתן להשיג הוצאות חדשות שלו.
...
אותיות א' עד ה'
עמודים 4-7
אריכות אפיים וסבלנות - הפלה
...
אותיות ו' עד י'
עמודים 8-12
וסת - ילדים
...
אותיות כ' עד מ'
עמודים 13-17
כבדות - מחלת הנפילה
...
אותיות נ' עד ע'
עמודים 18-21
נשיכת כלב - עינים
...
אותיות ע' עד ק'
עמודים 22-25
עור - מקשה ללדת
...
1 2 הבא >