שמירה והצלחה

ראשי >שמירה והצלחה
סגולה להצלחה (הרב חיד"א)
לומר בכל יום בשחר(בבוקר) פעמים רבות בנשימה אחת: "אליהו הנביא".
וטוב לזכרון ולכל הצלחה טובה בע"ה.
(הרב חיד"א בשם מהרח"ו זצ"ל)
סגולות למכירת / קניית בית

לקרוא את תיקון חצות 2 פעמים בשבוע (בשעה 1 בלילה). לקרוא את "פיטום הקטורת".
לקנות מזוזה גדולה כשרה לבית החדש ולבקש שיהיה רצון שיהיה בית בקדושה.
...
תפילה להמתקת הדינים
אם יאמר זה הנוסח,נמתקים ממנו בע"ה כל הדינים, ויתהפכו כל הצרופים לטובה, ויהיו היסורים כפרה לכל עוונותיו, בפרט אם ירגיל עצמו לומר זאת על כל דבר קטן,אין שיעור לגודל נחת הרוח שיגרום לקב"ה בזה ושמחה בכל העולמות.
...
סגולות למזל טוב
למזל טוב בע"ה: לקרוא מזמור ל"ט בתהילים.
...
סגולות לשמירה (ליוצא לדרך)
סגולה להגיע בשלום למחוז חפצו, שיתן מטבע לחברו לפני שיוצא לדרך ושיתן אותו לצדקה וכשיגיע למחוז חפצו. ועל ידי כן יהיה כמו שליח מצווה ושליחי מצווה אינם ניזוקים.
...
סגולה לכל צרה שלא תבוא
לקרוא את מזמור "כ" בתהילים - 15 פעמים רצוף.
 
(מהרבנית קוק, שתחיה)
...
תפילה להינצל משונאים
בוחן לבות וכליות, יודע תעלומות, ה' אלקים, אתה ידעת כי כל כונתי רצויה לשמך באמת. ואם אמנם מעשי אינם עולים יפה, ופעלותי סותרים את דברי, ואיני זוכה לרחם על עצמי למלאת משאלות לבי להיות כרצונך הטוב באמת.
...
סגולות למציאת אבידה
לומר מזמור: "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים".
...
תפילת אנא בכח
תפילת 'אנא בכח' של רבי נחוניא בן הקנה, מורכבת מ-42 מילים, האות הראשונה שבכל מילה מייצגת את אחת האותיות בשם הקודש הנקרא 'שם מב'.
...
תפילה להישמר מעין הרע ומקרים רעים
יהי רצון מלפניך ה` אלקינו ואלקי אבותינו שתעשה למען שמך הגדול ולמען רחמיך הרבים יהי נא חסדך לרחמנו ולהסתירנו תחת סתר כנפיך ותן לנו חיים של תורה ויראת שמים.
...
1 2 3 הבא >