חודשי השנה

ראשי >חודשי השנה
חודש כסלו
5דורשי רשומות מעלים הסברים שונים לשם כסלו: רש"י אומר שהשם כסלו הוא תלם, ולפי זה נקרא החודש בשם כסלו, על שם התלמים הנוצרים בשעת החרישה הנעשית אחרי היורה בעונת הזריעה שהיא חודש כסלו.
...
חודש חשוון

5החודש השני למניין בריאת העולם,והחודש השמיני למניין יציאת מצרים. השם חשוון איננו שם עיברי,אלא שם אכדי אשר עלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת ציון [תחילת ימי בית שני] מהגולה. במשך הזמן השתקעו שמות החודשים "וגויירו".
...
חודש אלול
5חודש אלול - אני לדודו ודודי לי. והימים האלה הם ימי רצון מימות קדם. כשחטאו ישראל בעגל הזהב ונישתברו הלוחות עלה משה אל ההר והתנפל ליפני הבורא לבקש רחמים וסליחה על החטא.
...
חודש סיוון
חכמינו ז"ל מציינים כי הקב"ה נתן תורה משולשת (תורה, נביאים וכתובים), לעם משולש (כוהנים, לויים וישראליים), בחודש השלישי (ניסן, אייר, סיון, בספירת החודשים בתורה), באמצעות משה רבנו שהיה שלישי (מרים, אהרן, משה).
...
חודש אדר
5משניכנס אדר מרבים בשמחה! חודש אדר הוא האחרון בחודשי השנה למנין החודשים שמתחיל בניסן. והוא החודש השנים עשר שנזכר במקרא. מזל החודש דגים לפי שבחודש זה הדגים שבנהרות ובאגמים פרים ורבים.
חשוב לדעת שימי חודש אדר הינם ימים עם שעת רצון! בייחוד ימי טו' + יד' באדר - חשוב ורצוי להתפלל הרבה בימים אלו.
...
חודש טבת
5

על פי המסורת היהודית חודש טבת הוא חודש של צער בגלל פורענויות שונות שאירעו לעם ישראל בחודש זה. מזלו של החודש הוא "גדי" מכיוון שבחודש זה שדות המרעה מתחילים להוריק והגדיים יוצאים לרעות בשדות.

...
חודש תמוז
5חודש תמוז עמוס באירועים קשים, ובוודאי הוא חסר ימים טובים, מלבד יום ג' בתמוז, היום בו העמיד יהושע בן נון את השמש והירח, כדי לעשות נקמות בגויים.
...
חודש אייר
5מזל החודש: שור, בחודש זה השור מוצא עשב מאכל כדי שובעו. מייחסים לחודש סגולות רפואיות, בחודש זה החל לרדת המן במדבר. על המן, שכונה ''לחם אבירים'' נאמר שלא נגרמו ממנו מחלות כלשהם ומכאן שחודש אייר מסוגל לרפואה.
...
חודש ניסן
5חודש ניסן הינו החודש הראשון למניין החודשים במקרא והשביעי למניין שאנו מונים מתשרי. מעמדו כחודש הראשון נקבע כבר בתורה בספר שמות: "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה…"( שמות י"ב).
...
חודש שבט
5החודש החמישי למניין בריאת העולם,והחודש האחד עשר למנין יציאת מצרים. שמו של החודש נזכר בנביא "זכריה" (א',י"ז) "עשתי עשר חודש הוא חודש שבט". המלה "שְבט" בעברית קשורה למלה שֵבֶט, שמשמעה בין השאר, מקל.
...