סגולות יומיות

ראשי >סגולות יומיות
יום ו' בסיוון
...
יום יט' בחודש תמוז
טוב לכל דבר ולכל מלאכה ובו ביום לקח יצחק אבינו עליו השלום אשה וסימנא מלתא הוא בואי כלה. והנולד בו יהיה יפה תואר,ומסוגל להשמעת התפילה. ואם ילמדו התהילים בקבוצה עם פרשת העקדה בכונה,נכון לבם שתקובל תפילתם ברצון תוך 3 ימים יענו ויעתרו ברחמים מן השמים.
...
יום כ' בחודש תשרי
...
יום כה' בחודש אלול
...
יום ח' בחודש
...
יום ט"ז בחודש
...
יום יב' בחודש
...
יום ז' בחודש
 
...