קונטרסים

ראשי >קונטרסים
דף הכנות לשבת
אם רק נצליח להתיחס לחוקים ולמגבלות שקיימים בהלכות השבת יתכן שנבין שהחוקים הללו רק באים לסייע לנו לראות את העומק והיופי החבוי ביום המיוחד הזה.
...
סדר התרת נדרים
נוהגין לעשות התרה בכל ערב שבת, בכל השנה, ומנהג יפה הוא.שמעו נא רבותינו ; הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשינו ולבנינו ולבנותינו ולבל הנלוים לנו..
...
מעלת צניעות האישה
סגולת הסגולות היחודית שבדורנו שמסוגלת לשפע בפרנסה לשלום בית, להצלחה בחינוך הילדים, לבריאות והצלחה ולכל הישועות. כי רק לך, יש את הכח לפעול ולשנות...!
...
קברות צדיקים
בזוהר מוזכר שמותר להתפלל ליד קברו של צדיק. בתפילה הזאת, האדם בעצם מבקש מנשמת הצדיק לעורר עליו רחמי שמים. כמו כן, כתוב בזוהר שלאחר מותו, הצדיק יכול לעורר רחמי שמים ביתר שאת. ("ספר התניא", אגרת הקדש, פרק כז')
...
התיקון הכללי
נשמתו הקדושה של רבי נחמן מברסלב זצ"ל ירדה לעולם,על מנת לתת תיקון לחטא הנורא הנקרא "פגם הברית". כתוב בזוהר הקדוש, שעיקר הניסיון של האדם בעולם הזה, הוא בתאוות הניאוף.
...
לשון הרע
מכתב מהרבנית קנייבסקי שליט"א. מעשה אחר היה, אשה אחת עם תינוק בן חודש, וסיפרה שהייתה אצלנו בצער גדול לפני שנה, שנשואה עשרים שנה ללא ילדים, יעצתי לה ללמוד כל יום שתי הלכות וב"ה נפקדה ונולד לה בן זכר.
...
כח אמירת אמן
מזה עשרות שנים נוהג הרב קסלר שליט"א מבני ברק לעסוק בזיכוי הרבים בחיזוק מצוות עניית אמן, שעליה אמרו חז"ל: "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן" (שבת ק"ט)
...
קדושת ומעלת הנחת התפילין

אחת מתוך תרי"ג מצוות שנצטווינו בהן, היא הנחת תפילין – "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך...וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך..."

...
ואני תפילתי

ואני, כשאני מסתכל על עצמי היאך שאני נראה. תפילתי, וכשאני מביט על תפילתי איך שהיא נראית. לך הקב"ה - ובהתבונני שתחינתי צריכה להגיע אליך, מלך מלכי המלכים הקב"ה, אזי יודע אנוכי, כי הנני זקוק לעת רצון כדי שתפילתי תתקבל.

...
מצוות ביקור חולים
מצוות ביקור חולים היא מהיותר חשובות בתורה, אם לא החשובה ביותר... ויש להקפיד עליה מאד.
...
1 2 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

לקישורים נוספים...