סגולות כלליות

ראשי >סגולות כלליות
סגולה עצומה לכל הישועות (הבאבא סאלי זצ"ל)
סגולה עצומה ובדוקה אשר קיבלוה מהשמש של הבאבא סאלי בכבודו ובעצמו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל! להדליק נר עבור רבי משה יעקב רביקוב (הסנדלר) ולומר מזמורי תהילים.
...
סגולה נגד עייפות
יאמר שבע פעמים את הפסוק: "נותן ליעף כח, ולאין אונים עצמה ירבה".
(הרב המקובל יוסף דיין זצ"ל)
סגולה למציאת דירה (טובה ומתאימה)
למנצח על הגיתית, לבני קורח מזמור: מה ידידות משכנותיך יהוה צבאות: נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'. לבי ובשרי. ירננו אל אל חי:
...
מעלת המזוזה
המקור למצוות מזוזה מופיע בתורה בחומש דברים ט"ו ובשולחן ערוך בטור יורה דעה רפ"ה: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך".
...
סגולה להנצל מדאגות ולהיות בשמחה :)
יש לומר לאחר ברכות השחר בלי להפסיק בדיבור שלוש פעמים את המשפט הבא:
"מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של ישראל".
לעצבות: יאכל תמרים, ישתה במוצ"ש משקה חם (תה/קפה)
סגולות להנצל מהרהורי עבירה
השל''ה הקדוש מביא בשם הקדוש ר' משה קורדובירו שסגולה נפלאה להנצל מהרהור עבירה, לומר פסוק זה :" 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה''.
...
סגולה לכל הישועות
לשון הרע ורכילות כידוע, אסורה ומביאה על האדם קטרוגים רבים, מניעות ועיכובים בהגשמה והיענות בתפילה. כאן ניתן ללמוד כיצד ניתן להימנע מלשון הרע ולהיושע בע"ה בעקבות ההשתדלות.
...
סגולות נפלאות לשמחה
סגולה להנצל מדאגה ולהיות תמיד בשמחה:  יש לומר לאחר ברכות השחר בלי להפסיק בדיבור שלוש פעמים את המשפט הבא: "מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של ישראל".
...
סגולה בדוקה לכל הישועות!
להצלחה, לפרנסה, לשלווה, לשלום בית, לבריאות, להוצאת העין הרע ולכל הישועות! בראש חודש, לוקחים מי - ים ושוטפים כל פינה בבית. (את הסמרטוט זורקים רחוק מהבית).
...
סגולות לנדודי שינה ויקיצה
סגולה שתבוא לו שינה שיחשוב על אמונת תחיית המתים, וגם יחשוב בגלי הים, ותבוא לו שינה
(רבי נחמן מברסלב)
...
1 2 הבא >