משפחה וילדים

ראשי >משפחה וילדים
ברכת הבנים
יברכך ה` וישמרך, יאר פניו ה` אליך ויחונך ישא ה` פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.
...
סגולה לחינוך הילדים
אחרי הדלקת נרות שבת: לקרוא מזמורים יב - לט  בתהלים ולבקש שהילדים ילכו בדרך התורה בע"ה. 
 

סגולה לפעוט / אדם שאינו מדבר
תינוק / פעוט שאינו מדבר יתנו לו לאכול פיסטוקים ובעת שאוכל יאמר את הפסוק: "והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה". (יחזקאל מ"ז, פסוק יב`). - מתאים לכל בעיה בדיבור ולכל גיל. 
תפילה להורים חשוכי ילדים
אבינו אב הרחמן כרחם אב על בנים כן תרחם על כל חשוכי הבנים ותפקוד אותם בזרע של קיימא לעבודתך וליראתך וכל העקרות שיפקדו לטובה חיש קל מהרה
...
תפילת אבות על ילדיהם
רבונו של עולם זכנו להוליד בנים טובים מאירים בתורה שיהיו בנינו מאירים בתורה ויהיו בריאים בגופם ושכלם בעלי מידות טובות, עוסקים בתורה לשמה. ותן להם חיים ארוכים וטובים, ויהיו ממולאים בתורה ובחכמה וביראת שמים.
...
תפילת הילדים על הוריהם

אמרו חז"ל אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן (שבת קי"ט) ולכן ירגיל אדם את ילדיו בתפילה זו בכל יום, וימשיך עליו ועל בני ביתו כל טוב וברכה בע"ה.

...
סגולות בחינוך ילדים
דברי הסטייפלר הקדוש: "אין בכלל מציאות של חינוך ילדים..."
ילדים שגדלים בבית שאמא מתפללת מילה במילה , מבינים יותר גמרא ומשנה מכל ילד אחר!
...
תפילה על חינוך הילדים

יהי רצון מלפניך ד` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנזכה בעזרתך לבנים, ולבנים מושלמים ברוחניות ובגשמיות (ז``א שלא יחסר להם מאומה מצורכי גופם).

...
תפילות הבעל והאישה
יהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שתשמור ותנצור ותטור את בעלי מכל נזק ומכל רע ומכל חולי. ותתן לו חיים טובים חיים ארוכים חיים של עושר וכבוד.
...
סגולות לבנים וחינוכם (ספר המידות)
סגולות לבנים, חינוך ילדים והצלחתם.
...
1 2 הבא >