רפואה שלמה

ראשי >רפואה שלמה
עצות לרפואת הגוף והנפש

ספר הרפואות לבית ישראל עפ"י חז"ל, הינו אוסף של הדרכת חכמים מהגמרא, מהזוהר הקדוש ומספרים קדמונים נוספים המעניק לקורא בו את הכוחות והדרך לצאת מייאוש, משברים וכעס ולבוא לידי שמחה, אושר והצלחה. הספר ניגנז לפני למעלה ממאה ושלושים שנה וכיום לא ניתן להשיג הוצאות חדשות שלו. 

...
מזמורי תהלים לרפואת החולה
כמובן שכל מזמור בספר התהלים הקדוש הוא עוזר ומסייע לרפואת החולה. שכן בספר התהלים יש סודות עמוקים ורפואה לכל המחלות והבעיות.
...
סגולה נגד כאבי ראש
מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו: ה' מה-רבו צרי רבים קמים עלי: רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו ב - ה' סלה: ואתה ה' מגן בעדי כבודי ומרים ראשי:
...
הנהגות רוחניות לרפואה שלמה
חסד- כאשר אדם עושה חסד בגופו אז זכות מצוות חסד מגינה עליו מפני מחלות ובעיות כי הגוף שלו מקודש במצוות החסד שהוא עושה. (כיום ישנם הרבה ארגוני חסד שישמחו להתאים כל אחד לפי זמנו הפנוי).
...
סגולות לרפואה שלמה
טוב לייחד 10 אנשים שיתענו ויקראו תהלים בנעימות לרפואת החולה.
וטוב להדליק נר לרפואתו לפני ההיכל. טוב שיאמר החולה בעצמו מזמור מא` בתהילים 3 פעמים ביום.
...
עצות לרפואה שלמה ושמירה רוחנית
על מה צריך להקפיד בחומרה על מנת להסיר פגעים רעים בחיינו ובביתנו (מחלות וכדומה).
...
מצוות והנהגות לרפואה שלמה

נטילת ידים 3 פעמים לסירוגין מיד בקומו בבוקר ממטתו. לא ליגוע בנקבי הגוף ( אף, עיניים, אוזניים וכד' ) לפני נטילת ידיים של בוקר, כי רוח רעה ומזיקה השורה על הידיים והיא סרה רק לאחר נטילת ידיים 3 פעמים לסירוגין.

...
סגולות רוחניות לרפואה שלמה
ותרנות- כשיש חולה בתוך ביתו של האדם יהיה ותרן אפילו עם עופות השמים, ובדוק ומנוסה שיבקשו העופות רחמים על החולה. (רפואה וחיים פרק יב' אות עד')
...
תפילה לרפואת החולה
ותתמלא רחמים עליה להחלימה ולרפאותה ולהחזיקה ולהחיותה כרצון כל קרוביה ואוהביה, ויראו לפניך זכיותיה וצדקותיה, ותשליך במצלות ים כל חטאתיה, ויכבשו רחמיך את כעסך מעליה, ותשלח לה רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף, ותחדש כנשר נעוריה.
...
מזמורי תהלים לרפואה
ספר התהלים הינו קודש קודשים ונכתב ע"י דוד המלך עליו השלום ובו תחינות שירות ותשבוחות לבורא העולמים. להוציא את הסודות והעומק הרב שיש בתהלים, ישנם גם סגולות רבות לכל הישועות. ליקוט קצר של מזמורי תהלים לרפואה ולשיכוך כאבים.
...
1 2 הבא >