זיווג הגון

ראשי >זיווג הגון
סגולות לזיווג הגון (רבי נחמן מברסלב)
שידוך שדוברים, אף על פי שאינו נגמר, השידוך בעצמו, גם זה מן השמיים והשידוך לחוד עושה רושם בו ובה. על ידי התפילה יכול לשנות את זיווגו הנכרז בשמיים.
...
תפילה למציאת הזיווג (לנשים)
יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים את זווגי הראוי לי בזמנו, זווג הגון הראוי להוליד ממנו תלמידי חכמים גדולים בתורה וביראה, מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראת חטא.
...
סגולות לזיווג הגון (חז"ל)
סגולה לבחור שמתקשה למצוא את זיווגו שיקנה כוס חדשה ויכוון שזה יהיה עבור מה שנוהגים לשבור תחת החופה כוס זהר לחורבן ובחופתו אכן ישבור כוס זו ,ולנקבה סגולה שתקנה טלית עבור החתן שיהיה לה בעזרת השם יתברך.
...
סגולה לזיווג הגון

מומלץ על ביקור בקברו (בעמוקה שליד צפת) של התנא הקדוש, ר' יונתן בן עוזיאל שכידוע ההשתטחות עליו היא סגולה לזוגיות. הרווקים והרווקות יקיפו את הקבר 7 פעמים וידליקו נרות ויבקשו שבשנה הקרובה בע"ה, סוף סוף יפגשו בן זוג.
(נהוג לעלות אליו בראש חודש, באמצע החודש וביום בכ"ו בסיוון).
...
סגולה לחתונה בע"ה

אוספים את הפתילות של כמה חנוכיות ביחד (מחג החנוכה) ומדליקים את זה יחד זוהי גולה לחתונה באותה שנה בע"ה...  

תפילות למציאת בני זוג (ליקוטי תפילות)
עזרני על דבר כבוד שמך. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. חנני וענני ושמע תפילתי כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה` צורי וגואלי.
...
סגולה עצומה למציאת הזיווג (הסנדלר)
הסגולה נמסרה באופן אישי לרב דוד שטרן שליט"א מ"הסנדלר" הקדוש (הרב משה יעקב רביקוב זצ"ל) זכותו תגן עלינו, אמן. ומיועדת לכל גבר ולכל אשה המחפשים את זיווגם (גם אלמנים, גרושים וכדומה).
...
סגולה לזיווג (בחג החנוכה)
לאחר הדלקת נרות חנוכה - ביום הראשון או גם בשאר הימים, בין אם את משתתפת בהדלקת אחר או מדליקה בעצמך: לומר שלוש פעמים את מזמור ל’ בתהילים: "מזמור שיר חנוכת הבית".
...
תפילה למציאת זיווג - לנשים וגברים
יהי רצון מלפניך אבינו שבשמים, שתכין לבנו לראות הטוב שבחיים. וזרוק עלינו מי טהרה, לבטל מקרבנו צער ויאוש וכל מחשבה רעה, ותחת זה נזכה ללב שלם וטהור, מלא אמונה ושמחה, תקוה ואור.
...
תפילות לזיווג (לגברים בלבד)

יהי רצון מלפניך ה’ אלוהי ואלוהי אבותי, האל הגדול והקדוש שומע תפלות, שתרחם עלי ועל כל עניי עמך בית ישראל. ותכנס לנו לפנים משורת הדין, כי לולי רחמיך אין כל ברייה יכולה לחיות. לכן, באתי לדפוק דלתי רחמיך.

...
1 2 הבא >