הריון ולידה

ראשי >הריון ולידה
סגולות לזרע בר קיימא (חז"ל)
סגולה בדוקה להפקד בבנים זכרים: להשתטח על 3 קברות צדיקים: רבי חיים בן עטר - אור החיים הקדוש, רבנו הרש"ש הקדוש ורבי יעקב אנתבי (ללכת לקברים לפי הסדר הנ"ל- שלושתם טמונים בהר הזיתים).
...
תפילה ללידה קלה
יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שבזכות מזמורי תהלים אלו שקראתי לפניך תקל מעלי את-צער העיבור, ותוסיף ותתן לי כח כל ימי העיבור שלא יֻתש כוחי ולא כוח העובר בשום דבר בעולם עד כי ימלאו ימי ללדת.
...
סגולות לפקידת עקרות (רבי נחמן מברסלב)

"סיפורי מעשיות משנים קדמוניות" של צדיקים אמיתיים מסוגלים לפקידת עקרות. ספרו של רבי נחמן מברסלב ובו
סיפורים מופלאים מלאים סודות ורמזים.
...
סגולות לזרע בר קיימא (רבי נחמן מברסלב)
לפני 230 שנה נולד רבי נחמן מברסלב זצ"ל, נכדו של הבעל שם טוב. בימי ילדותו ר' נחמן ליקט מכל ספרי הקודש את כל מה שנוגע למוסר הנהגות ומידות ישרות וכתבם אצלו לזיכרון. ברבות הימים ציוה לתלמידו רבי נתן להעתיק ולכתוב בספר את כל מה שליקט.
...
תפילת הבעל לאשתו ההרה
 תפילה לבעל שאשתו בהריון (מספר בית תפילה).
...
תפילה לאישה מעוברת
תפילה לאישה מעוברת מספר שערי דמעה.
...
תפילה לאישה מעוברת בחודש התשיעי
תפילה לאישה ההרה כשנכנסת בשעה טובה לחודש התשיעי להריונה.
...
תפילה לבעל שאשתו בהריון
תפילה לבעל לאחר שנתעברה אשתו, שיתן בכל יום פרוטה לצדקה ויאמר את התפילה:
...
סגולה מיוחדת לעקרות (רלוונטי בחודש אייר)

הסגולה רלוונטית ליום כח' בחודש אייר. סגולה טובה לבעיות עקרות בע"ה. ביום זה קיימת מסורת לקיים הילולא על קברו של שמואל הנביא ליד ירושלים. שמואל הנביא עצמו נולד לאמו חנה לאחר עקרות ממושכת ולאחר תפילות רבות.

תפילה נוראה על חשוכי הילדים
יהי לרצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתפקד בזרע של קיימא לכל חשוכי בנים מעמך בית ישראל בזרע פרי בטן, זרע קדש, זרע נאמן, זרע אמת, זרע ברוך ה' זרע אנשים, זרע של קיימא.
...
1 2 3 הבא >