פרנסה טובה

ראשי >פרנסה טובה
סגולות לפרנסה
כתוב בספר מדרש פנחס לומר בכל יום השלושה עשר עיקרים וגם את איגרת הרמב"ן (מופיע בכל סידור). כי כתב לבניו כי באותו יום אשר יקרא האיגרת ,יענונו מן השמים בכל מה שישאל...
...
סגולה להצלחה בעסקים
יש לומר מזמור זה בכל יום 3 פעמים לפני זריחת השמש ויצליח בע"ה בעסקיו.

...
תפילה לפרנסה קודם שנצטרך לה (ליקוטי תפילות)
רחם עלי והושיעני. ותן לי פרנסתי מן השמים קדם שאצטרך לה. ותתן לי ולביתי "לחם לאכל ובגד ללבש. לאכל לשבעה ולמכסה עתיק".
...
תפילה לפרנסה (ליקוטי תפילות)
אנא  ה', עזרני ברחמיך הרבים שלא אאבד את עולמי, חס ושלום, על-ידי טרדת הפרנסה, ותצילני ברחמיך הרבים מפגם הל"ט מלאכות דסטרא אחרא שהם ל"ט מלקיות, שם מטרידים את רב העולם ביגיעות וטרדות העולם הזה
...
סגולה לצאת מחובות כלכליים
יתחזק בכל כוחו בשעת התפילה, להתפלל בכוונה, מעומקא דליבה - לביטול החובות הכלכליים. לומר: "יהיה רצון מלפניך, שתפרע מעלי את כל החובות שאני חייב/ת לכולם, בגודל רחמיך המרובים.
...
סגולה לפרנסה (שבת שלאחר חג הפסח)
בשבת שלאחר הפסח, שבה מברכים את חודש אייר, יש שנהגו להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה, את הצורה של המפתח אפשר לאלתר בדרכים שונות.
...
סגולה לפרנסה: פרשת ה"מן"
מובא בשם הצדיק רבי מנדל מרימנוב: שביום ג` בשבוע שבו קוראים את פרשת "בשלח" זו סגולה לפרנסה כל השנה בקלות.
...
סגולות לפרנסה טובה (רבי נחמן מברסלב)
לקיים בכל מוצאי שבת סעודת מלווה מלכה.  ולומר בכל יום י"ג עיקרים ואת איגרת הרמב"ן.
...
הסיבות המונעות פרנסה...
כעס: כאשר רוצים להביא לאדם שפע מן השמים בוחנים אותו במידת הכעס ואם הוא מתגבר ולא כועס אז הוא מקבל את השפע מן השמים. (ליקוטי עצות, ערך "כעס" אות ח`)
...
סגולות לפרנסה טובה (חז"ל)
להקפיד על נטילת ידים וכאשר נוטלים ידים לעשות זאת באהבה ולמלא את הנטלה עד סופה ולשפוך על כל יד מים בנדיבות. ולהפריש מעשר (10%) מכל הריוח שירויח, העשירי יהיה קודש לה`. .
...
1 2 הבא >