סגולות עצומות

ראשי >סגולות עצומות
בראשית תמן
יש לציין כי לא צריך להבין פירוש המילים רק יוציאם בפיו ואשרי חלקו. סגולה נפלאה לאדם לתקן עצמו נפשו רוחו ונשמתו, והיא חצובה מהאור המופלא רבנו האר"י ז"ל.
...
סגולות הפרשת חלה
כל זמן ששרה הייתה בחיים, היה ענן מעל האוהל שכן הייתה השכינה שורה שם. ונר השבת  דלק מערב שבת לערב שבת והברכה הייתה מצויה בעיסה כי הפרשת חלה היא כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח.
...
סגולות התהילים
לא ניתן לתאר במילים את הכוח והעוצמה הגלומים בקריאת התהילים. רק לאחר הקריאה בה אפשר להבין כוח זה. .
...
< קודם 1 2 3