סגולות עצומות

ראשי >סגולות עצומות
נשמת כל חי
סגולה עצומה מספרי קדמונים והוא בדוק ומנוסה!
(התפילה "נשמת כל חי" נמצאת בתפילת שחרית של יום שבת ומופיעה בכל סידור).

...
סגולות מקווה טהרה
אמרו חכמים שאם האישה הייתה עם רוח הקודש, היא הייתה רואה את גדוד מלאכי הרחמים המלווים אותה בדרך למקווה, ואת מיליון הנשמות, המלאכים והשרפים אשר יורדים במיוחד מן השמים ללוות אותה בדרך חזרה.
...
שלושה עשר העיקרים
שלוש עשרה עיקרים עוסקים באמונה בשם יתברך,בתורה ובנבואת משה רבינו. האמונה בעקרים אלה היא יסוד לכל עבודת השם היא יסוד וערך לכל קיום המצוות ולכל התורה כולה. מומלץ ורצוי לקרוא כל יום: סגולה לפרנסה טובה.
 
...
שיר השירים
אמר רבי עקיבא: "אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל.
שכל כתובים הן קודש, ושיר השירים הוא קודש קודשים!
...
סעודת מלווה מלכה
"סעודת מלווה מלכה" למעשה היא ארוחה רביעית לאחר צאת השבת שבה אנו מלווים את המלכה (השבת) שיצאה. וזהו תיקון הידוע להינצל מכפירה ומחיבוט הקבר...
...
ברכת אשר יצר

ברכה זו נתקנה על שבח הבריאה במערכת הגוף של האדם והיא סגולה נפלאה, למנוע מחלות משונות, לרפואה שלמה ולהרבות ישועות ורפואות בע"ה.

...
קריאת המנורה
נאמר ע"י חז"ל ששכרו רב ועצום וכל הקורא אותו בכל יום, נחשב לו כמדליק המנורה בבית המקדש, וכאילו מקבל פני שכינה!!! ומובטח לו שלא יקרה לו מקרה בלתי טהור.
...
שירת הבריאה
שירת הבריאה (פרקי שירה) מיוחס לדוד המלך ולשלמה בנו ע"ה מסוגל לפרנסה ולרפואה ולהצלה מכל רע. כל העוסק בפרקי שירה זוכה להיות צופה במרכבה וזוכה לימים טובים כימות משיח.
...
סגולות התהלים (ישועות מסיני)
 
דוד המלך ע"ה נשמת כל ישראל, חיבר את ספר התהילים שכולו יראת שמיים. מי שחשקה נפשו לדבוק בו יתברך ובשבחיו אז ידבק עצמו בספר תהילים.
...
קריאת שמע שעל המיטה
כאשר אדם קורא קריאת שמע שעל המיטה בכוונה, הוא משמיד רבבות של משחיתים אשר נבראו משפיכת זרע לשווא (לבטלה).ולאותו האדם חרב פיפיות בידו ועם החרב כמו הורג את אותם המשחיתים בזמן קריאת שמע.
...
< קודם 1 2 3 הבא >