סגולות עצומות

ראשי >סגולות עצומות
קריאת תהלים בכותל
"הכותל המערבי הוא המקום שלא זזה השכינה מעולם"! אבני "כותל המערבי" ספוגים בים של דמעות תחינות ובקשות והוא המקום שעיני עם ישראל  נשואות וראו בו תמיד ישועות.
...
פרשת "עקדת יצחק"
טוב לקרוא בכל שעת צרה ומצוקה את פרשת: "עקדת יצחק".
(בראשית, פרק כב`, פסוקים 19-1) טוב לכל הישועות!
...
סגולות המקווה (לגברים)
להסיר מעליו רוח של "יום- חול", לכבוד שבת קודש לקבל תוספת והארת קדושת שבת חג, קבלת פני משיח צדקנו.
...
סגולות חשובות המועילות לכל עניין
מקבץ סגולות מספרי חז"ל המועילים בס"ד לרפואה שמירה והצלחה ברוחניות וגשמיות. לעשותם, כולם או חלקם מידי יום, מתוך כוונה ושמחה.
...
פרשת הקטורת
אמר רבי שמעון בר יוחאי, אילו ידעו הבריות כמה גדולה מעלת פיטום הקטורת היו מעטרים אותה ושמים אותה על הראש כעטרת של זהב. משה רבינו בכבודו ובעצמו קיבל אותה מפי... מלאך המוות עצמו (!) כשעלה לשמים לקבל את התורה הקדושה.
...
שמע ישראל
יאמר קודם את פסוק זה 3 פעמים בכוונה:עזרנו אלוהי ישעינו על דבר כבוד שמיך והצילינו וכפר על חטאתינו למען שמיך.

...
התיקון הכללי
 "ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה קפיטל תהילים מועילים מאד מאד..." (רבי נחמן מברסלב).
...
אגרת הרמב"ן
אגרת זו שכתב רבינו משה מגירונדי (הרמב"ן) לבנו, נחמן, היא האגרת הכי נפוצה ומוכרת שלו, ואף מודפסת בהרבה סידורים. היא עוסקת בעיקר במידת הענוה ואיך היא משפיעה על כל חייו של האדם.
...
סגולות ליום הולדת
יום ההולדת הוא עת רצון גדול! והוא כמו ראש השנה הפרטי, היום הזה איך שהוא מתפתח כך תהיה כל השנה כולה. צריך להיות יום שמח עם תפילה, צדקה וסעודה. את יום ההולדת חוגגים בתאריך העברי (שמופיע בתעודת הזהות ולא התאריך הלועזי).
...
מעלת קריאת תהלים
על ידי הספר הזה ימצא האדם תפילות ותחנונים להתפלל ולהתחנן בהם לפני הקב"ה על כל צרה וצרה בכלל ובפרט, וכן על כל מה שהאדם נצרך להם.
...
1 2 3 הבא >