סגולות ועצות לכל הישועות

ראשי >ליקוטי עצות>סגולות ועצות לכל הישועות
אין עושין נס אלא למי שיש לו מסירות נפש על קידוש השם !
השמח ביסורין מביא ישועה: על ידי התבודדות בא ישועה:

על ידי נסיון עושין לו נס: על ידי צדקה, בא ישועה:  

אל תסמוך על הנס, כל זמן שאפשר לך להנצל בממון או בדבר אחר:

קדם שעושה הקדוש ברוך הוא נס לאדם, האדם הזה נופל לרעה, והכל לפי גדל הנס:

על ידי צדקה תזכה, שלא תצטרך לישועת אדם:

כשאדם בא לאיזה נסיון ידע, כשיעמד בזה הנסיון, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס.

על ידי תענית, האדם נצול ממיתה: על ידי בטחון יעשה לך חסד:

על ידי ענוה בא ישועה: מי שמתפלל בשמחה יזכה לשמח בישועתו:

מי שמתפלל כל היום, על ידי זה מקבל ישועה:

כשהשמחה באה לאדם פתאם בידוע שיבא לו חסד וישועה.


ביום הגשמים ישועה פרה ורבה בעולם ומליצי זכות נכנסין לפניו.

לפעמים אינה באה הישועה אלא עד שיתפללו כמה בני אדם ולא די בתפלת יחיד.