עצות והנהגות לחג שבועות

ראשי >ליקוטי עצות>עצות והנהגות לחג שבועות
מתוך: "ליקוטי עצות" - ר' נחמן מברסלב

שבועות, הוא בחינת שער החמישים, שהוא בחינת התשובה, מה שהוא יתברך צריך לשוב בתשובה כביכול, דהינו שישוב אלינו ברחמים.
 
וכל אלו השערים זוכין להגיע אליהן ולפתחן על ידי אמירת תהלים (עין `תשובה`, אות לב). על כן צריכין להזהר ביותר במ"ט ימי הספירה לומר תהלים בכונה, כדי לזכות על ידי תהלים לכל שערי תשובה הנ"ל, שהם כנגד ימי הספירה, שבהם אנו צריכים לטהר מזה ולשוב אליו יתברך, כדי שהוא יתברך ישוב אלינו בשבועות כנ"ל.
 
טבילת המקוה בשבועות, הוא חסד עליון ורחמים גדולים ודעת נפלא מאד. כי שבועות הוא שכל דק ועליון וגבוה מאד, שהוא חסדים ורחמים גדולים מאד, כי הרחמים הם כפי הדעת, כמו שמבאר במקום אחר. אשרי הזוכה לקבל קדושת שבועות ,בפרט המקוה של שבועות, שהיא מקוה של שער החמשים, שמשם נמשך הקדשה והטהרה על ישראל אז בשבועות מקבלין התורה, ואז יכולין לקבל חיות חדש ולהמשיך רפואה להראה.