סגולות ועצות - ארץ ישראל

ראשי >ליקוטי עצות>סגולות ועצות - ארץ ישראל
מתוך: "ליקוטי עצות" - ר' נחמן מברסלב

והעיקר,בכח קברי הצדיקים, שכבר נסתלקו ובאו למנוחתם. (ועל כן כשראה כלב בן יפונה, שמתגברים מאוד עצת המרגלים שרוצים לפגום בקדושת ארץ ישראל,הלך ונשטח על קברי אבות).
 
על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם  לפי החדוש, שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדשת ארץ ישראל.
 
מי שמשתוקק לארץ ישראל, על ידי זה מעורר השתוקקות אצל אביו ואמו, הינו: נשמותיהם, ובאים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא בא עמם ומצפים ומשתוקקים אליו על ידי הממון, שנותן לעניי ארץ ישראל, על ידי זה ממונו נתקים בידו.
 

על ידי בנין שבונה בארץ ישראל זוכה להתנשאות.  

הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון.
 
מי שרוצה להיות איש ישראל באמת, דהינו שילך מדרגא לדרגא, אי אפשר כי אם על ידי קדשת ארץ ישראל, כי כל עליות שצריכין לעלות אל הקדשה הוא רק על ידי ארץ ישראל, וכן כל עליות התפלה הוא רק בארץ ישראל.
 
על ידי קדשת ארץ ישראל זוכין לאמונה, ועל ידי זה זוכין לאריכות אפים, דהינו לשבר הכעס והעצבות והעצלות והכבדות, רק יזדרז עצמו מאד בעבודת השם, ולא יוכל לבלבלו שום מונע ומעכב, כי מאריך אפו לסבל הכל  וצריך לבקש מהשם יתברך שיהיה לו כסופים וגעגועים לארץ ישראל, עד שיזכה לבוא לשם, וגם שיהיה געגועים לכל הצדיקים לארץ ישראל, והיא סגלה לבטל הכעס והעצבות וכנ"ל.
 

עקר המח והחכמה הוא רק בארץ ישראל. ואפילו ישראל בחוץ לארץ הם מקבלים ויונקים כל מחם וחכמתם מארץ ישראל, וכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל, וכפי חלקו, כן יונק ומקבל חכמתו מארץ ישראל; אבל כשפוגמין בכבוד השם יתברך, חס ושלום, על ידי זה נופלין ממחין של ארץ ישראל למחין של חוץ לארץ, ועל ידי זה נעשה מחלקת ומריבות, כי מחין של חוץ לארץ הם בחינת מחלוקת.