סגולות ועצות להמתקת הדינים

ראשי >ליקוטי עצות>סגולות ועצות להמתקת הדינים
מתוך: "ליקוטי עצות" - ר' נחמן מברסלב

פרשת חשן, תיקון לדינים, על ידי הבושה נמתק הדין.
 
כשיש לאדם צער, יתן צדקה והצדקה הוי, כמו שנותן שכר לדון, ועל ידי זה הדינים נמתקים, כי הנוטל שכר לדון, דיניו בטלים.
 
מי שיש לו כאב עינים או כאב מעים, בידוע שדינים שורין עליו.
 
צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים.
 
המקבל יסורים באהבה, כאלו הקריב קורבן.
 
כשאדם הולך ונופל, סימן שנפקד למעלה לאיזה כשלון.
 
על ידי טבילת מקוה נתבטל הצרות וישועה באה.
 
מי שדינין שורין עליו, יסתכל בכל פעם על השמים.
 
על ידי צדקה מהפך המשפט והדין למדת חסד.
 
מי שאין לו אמונה, בידוע שהקדוש ברוך הוא סלק חסדו ממנו.
 
להמתקת הדינין תאמר קפיטל ל"ט (למנצח לידותון).
 
להמתקת הדינין תאמר קפיטל ע"ז.
 
על ידי תקון חצות נמתק הדין.
 
גם המעות שנותנין לצדיק, הנתינה בעצמה ממתיק הדין.
 
על ידי השתיקה נמתק הדין, הצום ושק הם סגלה לבטל גזרה.
 
לא ניחא להקדוש ברוך הוא שיהיו דנים את ישראל לכף חוב. יפה צעקה לאדם בין קדם גזר דין בין לאחר גזר דין.
 
על הגזרות רעות שאמות גוזרין על ישראל, יאמרו קפיטל ס"ב
 
על ידי ישיבה במקוה תחת המים, עד שלא יוכל להחזיק בעצמו הרוח והנשימה, נמתק הדין.