ביציאה מהשירותים ליטול ידיים כמו בבוקר, ולברך את ברכת " אשר יצר בכוונה רבה" ולכוון למשוך רפואה לכל האיברים והגידים הגשמיים והרוחניים שבו. ואם יש חולי יכוון לרפאותו ולהסירו ממנו.
 
לאכול בסעודתו מאכלים בריאים וטובים ומעט, רצוי מאכלים כמה שיותר טבעיים ללא תוספות תעשייתיות (כגון: צבעי מאכל, חומרים מוקשים.. וכדומה). למעט בסוכר ומלח כמה שיותר. לאכול ירקות לניקוי הגוף ומעט פירות, ולחם יהא מפת מלאה. 
לאכול מעט ולהשאיר מקום פנוי בקיבה כשליש. התעמלות יומית כגון: הליכה חצי שעה ביום. (ראה בדברי הרמב"ם בהלכות דעות).
 
לא ירבה במשגל או ברדיפה אחריו והתעסקות בו מפני שמכחיש (מחליש) את כח הגוף והנפש ומושך על עצמו כל מיני חולאים רעים. (חלישות מערכת החיסון).
 
לשתות מים צוננים ונקיים מעט וכפי הצורך. להתרחק ממשקאות שונים, קפה, תה, ממותקים..
 
לא יכעס ולא ירגז ולא יקפיד על שום דבר גם בדברים הנוגעים בגופו או לנפשו. אלא יעביר יסלח וימחל וידע שהכל לטובה ולכפרה עבורו מן השמיים. כך יערבו עליו חייו ויצליח בכל אשר יעשה וימנע מעצמו חולאים רעים ומכוערים ששורשם בכעס לחץ וקפידא.
 
אם חטא באיזה עניין מיד יעשה תשובה, ואם בעניינים הנוגעים בינו לבין חבירו יפייסו מיד ולא ישאיר חוב מיום לחבירו.
 
לשמור את שעות השינה המתאימות ונצרכות לאדם כמוהו בין 6-8 שעות לאדם בוגר, כל אחד לפי צרכיו. השינה היא אחת מטובות הבורא שנתן לנו להחליף כוחות ולרענן ולנקות את מערכות גופינו, מיעוט שינה גורם לעיכוב תחלופת חומרים וחידוש הנפש ויכול למשוך חולאים רעים.
 
יבטח בבורא ויהא רגוע בו שישלים את כל צרכיו ויתן לו את הטוב ביותר עבורו בכל עת שיצטרך.
 
ישתדל להיות שמח בכל דבר, לראות את הטוב שבכל מצב ולשמח את נפשו בכל עת. טוב להסתובב עם ניגון שמח בפיו במשך היום כי הניגון שייך לעולם הגבוה ביותר ומשם נמשכת הרפואה.
 
ישיח את כל ליבו וכל מה שעובר עליו לפני בוראו, כך יקל מעליו משאו ועוד שתשמע תחניתו ויוושע.
למקרה של מחלות קשות יש סגולות ופעולות מיוחדות להסירם ולהקל סבלו מעליו.
אין בסגולות הנ"ל שום הצעה או המלצה שתהווה תחליף לאיש מקצוע רופא וכד', הסגולות הנאמרים כאן הם מצירוף דברי רבותינו הפזורים בספרים הקדושים והועילו לרבים.

מאת: הרב עוזי דיין - מאתר