מניעת מחלות- יותר קל למנוע את המחלה מאשר לרפא אותה לכן חשוב לשמור את המלצות הרופאים כמו שכתוב ו"נשמרתם מאוד לנפשותיכם" לכן יש להמנע מעישון ומאכילת מאכלים עתירי שומן ולעשות התעמלות באופן קבוע- וכאשר האדם מתכוון לשמור על בריאותו כדי שיוכל לעבוד את ה' ולקיים מצוות- אז כל שמירת הבריאות ועשיית התעמלות היא נעשית למצווה.

זהירות מעין הרע- כאשר אדם מתגאה במה שאלוקים נתן לו הוא גורם קינאה וצער לבני אדם אחרים, ואז בשמים בודקים שוב האם מגיע לו מה שיש לו או גורמים לו מחלות וצער, לכן חשוב שאדם לא יתגאה בעושרו או בקניית מכונית נוצצת או בביגוד מפואר כי הוא גורם קינאה וצער לאחרים וזה יכול להביא עליו מחלות.
 

נתינה- כאשר אדם נותן משלו לאחרים כמו צדקה או משאיל מכליו לאחרים הוא גורם שאחרים יברכו אותו ואז בשמים גם רואים שהוא משתמש בברכות ובהצלחות שנתנו לו על מנת לתת לאחרים ולכן זו הגנה כנגד מחלות ובעיות


סת"ם- לבדוק באופן קבוע מזוזות ותפילין- לפעמים במשך הזמן המזוזות או התפילין יכולים להתקלקל ולכן חשוב פעם בכמה זמן לבדוק אותם.

תנא דבי אליהו- להקפיד בכל יום ללמוד בספר הקדוש "תנא דבי אליהו" והוא מסוגל לרפואות וישועות (סגולות נפלאות עמ' יא')

שמירת לשון- ללמוד בכל יום 2 הלכות בספר חפץ חיים – ספר הלכות לשמירת לשון. (כנ"ל)

ברכת כוהנים- יקפיד להתברך בכל יום ברכת כוהנים (בחזרת הש"צ, בתפילת שחרית במניין)

יטבול במקווה- טבילה במקווה לשם טהרה מורידה קליפות ומזיקים וזו סגולה גדולה לרפואה. (ליקוטי עצות)


שבת- על ידי שמירת וכבוד שבת אדם יהיה בריא, והשבת היא קמיע כנגד כל התחלואים. (סגולות ישראל מערכת ש' אות א')

חסד- כאשר אדם עושה חסד בגופו אז זכות מצוות חסד מגינה עליו מפני מחלות ובעיות כי הגוף שלו מקודש במצוות החסד שהוא עושה. (כיום ישנם הרבה ארגוני חסד שישמחו להתאים כל אחד לפי זמנו הפנוי).
 

לימוד תורה- לימוד תורה מועיל לבריאות הנשמה ובגוף, כי הוא המזון של הנשמה והוא גם מזכך את המוח ומרגיע את הנשמה.

לכן חשוב שכל איש ואשה יהיה להם שיעור קבוע של לימוד תורה. (ניתן לברר היכן באיזורכם יש שיעור תורה ולהתחיל לבוא פעם, פעמיים ועד שמתרגלים ונהנים מלפגוש אנשים ולשמוע דברי חכמה וערכים). כשאדם לומד תורה הוא לומד על השגחתו של הבורא בעולם ואז הוא גם יותר נרגע ונהיה שמח שיש לו על מי לבטוח ועל מי לסמוך ולכן אין כמו שיעורי תורה כדי לעזור לגוף ולנשמה ולהוציא מהדיכאון ולהכניס שמחה ותקווה לאדם הלומד את התורה הקדושה.