שיר השירים- שמעתי מזקני ירושלים שאם יש חולה בתוך הבית- יש לקרוא שיר השירים לרפואתו. (מעם לועז – שיר השירים בסוף הפתיחה)


תיקון כרת- יעשו 10 בני אדם תיקון כרת לרפואת החולה. (דהיינו שיעסקו בתורה ובתפילה במשך לילה שלם בלא לישון) והרבה חולים נושעו והבריאו בזכות תיקון זה. (אביע"ה סגולות 171)

נשמת כל חי- שיקבל עליו החולה שלאחר שיבריא יאמר נשמת כל חי יחד עם עשרה בני אדם. (דבק מאח, מערכת ח' אות לג')

חסידות- סגולה נפלאה לחולה כדי שיקום מחוליו- שיקבל עליו מידת חסידות לעשותה. (הבית היהודי, חלק י' סימן מ' סעיף כה')

צדקה- ירבה החולה ובני משפחתו בצדקה וזיכוי הרבים, כי הצדקה דוחה גזירות ומחלות ומצילה ממיתה ומוסיפה חיים (סגולות ישראל מערכת ח' אות ה')

תלמיד חכם- ילך אחד מבני הבית לתלמיד חכם על מנת שיבקש עליו רחמים במרומים, כמו שכתוב במסכת בבא בתרא: כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שבעיר. (ויש להיזהר ממקובלים מזויפים הלוקחים כספים תמורת ברכות וכדומה) (אביע"ה סגולות 165)

אופטימיות- אומרים בשם האדמורים: "חשוב טוב- יהיה טוב" כאשר אדם בוטח בבורא שינהיג אותו באופן הטוב והבריא ביותר, אז מתבטלים מעליו גזרות רעות ויהיה לו באמת טוב.

לא לפתוח פה לשטן- אדם שמרגיש מעט לא טוב עדיף שלא יפרסם שהוא חולה כי בכך הוא כביכול פותח פה לשטן, כמו שמסופר בגמרא על רבא שביום הראשון למחלתו לא פרסם את מחלתו ורק ביום השני כבר ביקש מאחרים שיתפללו עליו שיבריא. (גמרא ברכות נה:)

שינוי השם – כאשר המחלה קשה יש להוסיף שם לחולה, אבל חשוב לדעת ששינוי  השם הוא לא פשוט ויש לעשותו רק לאחר התייעצות עם תלמיד חכם מובהק ועל פי סדר מיוחד הכתוב בספרים הקדושים. (אביע"ה סגולות 165)

תפילה- להלן מובאים תפילות על החולה כמו כן יקראו 12 פעם מזמור יענך ה' ביום צרה- (תהילים כ') ולאחר מכן יתפלל על החולה שיבריא. (סגולות ישראל מערכת ר' אות כח')

תהילים- לתהילים כוח עצום לרפואה ולהרגעה הנפשית של החולים ובני משפחתם לכן חשוב להרבות בתהילים לרפואת החולה ומומלץ לחלק את כל מזמורי התהילים כך שכמה אנשים יחד יגמרו את התהילים באופן קבוע עד לרפואת החולה.

כמו כן מומלץ שילדים שיאמרו תהילים לרפואת החולה.


תשובה- כוח התשובה הוא כוח עצום, כשאדם מתחרט על מעשיו הוא בעצם מוחק את המזיקים שנבראו מהחטאיו ולכן הרבה חולים נתרפאו בזכות חרטה ותשובה, ולכן חשוב שהחולה יפשפש במעשיו ויחליט החלטה נחושה לתקן את הטעון תיקון.
ויש לדעת שאין להתייאש וכל תיקון הכי קטן מועיל החולה, כמובן שהכי טוב להחליט לתקן הכל אבל גם תיקון חלקי וחרטה על העבר מועיל ואט אט האדם יחזק את הקשר שלו לבורא עולם ולתורתו.

 

השפעה רוחנית- לפעמים אדם נחלה ומגיע לבית חולים על מנת שיזכה את הרבים בהנחת תפילין ויעודד אותם לקיום מצוות ועל ידי שהחולים יוסיפו בבריאותם הרוחנית, ה' יוסיף לו ולהם בבריאות הגשמית. ועל ידי זיכוי הרבים בבית חולים, יראו כוחות הרע והמזיקים שלא "שווה" להם להזיק לחולה כי על ידי שהוא חולה – יהודים אחרים מוסיפים במצוות...


הפצת יהדות -מצווה גדולה להפיץ יהדות (ספרים / חוברות וכדומה) לזיכוי הרבים. אנשים רבים יוסיפו במצוות ויוסיפו בבריאותם הגופנית והנפשית וכל מעשה שעושים בזכותך זה נזקף גם לזכותך כאילו אתה עשית ולכן מצווה להפיץ לכל אחד שינצל ממחלות ויזכה לבריאות ואריכות ימים.

להפצת יהדות ולפרטים נוספים כאן (עולם היהדות)
ולמייל: shirel-h@zahav.net.il