שמירת השבת - על ידי שמירת השבת באה רפואה לאדם (סרה חמתו של השם יתברך מהחולה).

בדיקת מזוזות- כתוב בשולחן ערוך (סימן רפה,א) "שכל הזהיר במצוות מזוזה יאריכו ימיו ושנותיו". ישנם מאות מקרים ועדויות כיצד החלימו חולים רבים בזכות תיקון המזוזה. יש לדעת שהמזוזה היא כמו כובע מגן לחייל כנגד הכוחות הרוחניים המזיקים שמסתובבים בחוץ ועל ידי שהמזוזה אינה תקינה אז יכולים הכוחות השליליים להיכנס לבית ולהזיק במחלות שונות את בני הבית, לכן חשוב לבדוק את המזוזות אצל בודק מוסמך ואמין, וכן לקנות מזוזות רק מאדם ירא שמים בתכלית. (סגולות ישראל, מערכת ח' אות א')

תשלום נדרים - רבי נתן אומר בעוון נדרים מתה אשתו של אדם ,רבי אומר בעוון נדרים בנים מתים קטנים. (מסכת שבת דף לב).לכן חשוב שיבדקו האם החולה או קרובי משפחתו כמו: הוריו או בן הזוג שלו התחייבו בעבר לקיים מצווה מסויימת והוא עדיין לא קיים אותה, או אם היתה הנהגה טובה שנהג החולה לעשות והוא הפסיק לקיימה ואז המלאכים שעד היום קיבלו שפע מהמצווה שהוא עשה הם מקטרגים עליו מדוע הוא לא ממשיך לקיים את המצווה, וכדי לעשות התרת נדרים. כמו כן על כל הנהגה טובה שאדם עושה בקביעות חשוב שיאמר "בלי נדר".
תשלום התחייבויות לצדקה- יש לבדוק אם החולה או בני משפחתו ההורים או בן הזוג התחייבו לצדקה ועדיין לא שילמו, הסיבה מדוע לבדוק היא כמו שכתוב בסעיף הקודם.

ניקוי הבית מטומאה רוחנית- חשוב להרחיק מהבית כל דבר שהוא כנגד רצון ה' כל מיני כלי תקשורת ועיתונים עם תמונות תועבה וכדומה, לפעמים מבלי משים נכנסים לתוך ביתנו כל מיני חוברות או דברים שאינם מתאימים לבית היהודי ואז המזיקים הרוחניים יכולים להיכנס יחד עם דברי תועבה אלו, כי טומאה נדבקת לטומאה, לכן כשאנו מנקים את הבית מדברים אלו אנחנו מנקים את הבית גם מהמזיקים וכך נוכל להירפא בעזרת ה'.