תפילה להמתקת הדינים

ראשי >שמירה והצלחה>תפילה להמתקת הדינים
כי דרכו של השם לנסות את האדם באמונתו, ואם מתחזק באמונת השם, אז גם אם נגזרה עליו גזרה ח"ו, נמתק הדין מעליו. (שומר אמונים- מאמר השגחה פרטית פרק י``ג).
 
התפילה:

אני מאמין באמונה שלמה, שזה הצער והיסורים שבא לי הוא בהשגחה פרטית מעם ה`, והנני מקבל עלי באהבה, וכל זה בא לי מסבות עונותי הרבים, וצדיק אתה ה` על כל הבא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי. ויהי רצון שיהיו אלו היסורים לכפרה על עונותי הרבים (ואם בעת רצון יאמר גם כן ולהקל בזה צער שכינת עוזינו כביכול וצערן של ישראל). והנה מצד הדין הייתי צריך לפרט ולשוב ולהתודות על החטא והעון שבסיבתם בא לי אלו היסורים, אבל גלוי וידוע לפניך שאין אתי יודע עד מה.לכן יהי רצון מלפניך אבי שבשמים, שתמחוק ותשרש החטא ועון ופשע שגרמו לי אלו היסורים, ויומתקו כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל, ויתהפכו כל הצרופים לטובה, וימשך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם אמן.