תפילה להישמר מעין הרע ומקרים רעים

ראשי >שמירה והצלחה>תפילה להישמר מעין הרע ומקרים רעים
יהי רצון מלפניך ה` אלקינו ואלקי אבותינו שתעשה למען שמך הגדול ולמען רחמיך הרבים יהי נא חסדך לרחמנו ולהסתירנו תחת סתר כנפיך ותן לנו חיים של תורה ויראת שמים פתח לבנו ביראתך ונהיה אנחנו וזרענו וזרע זרענו שתולים בחצרות קדשך ולומדי תורתך ונזכה שיתקדש שמך על ידינו.

ומלטנו מכל דבר רע מיצר הרע ומעין הרע ומכל חולי ומחלה ותתמיד בריאותינו בבריאות הנפש והגוף ותשכין בביתנו אהבה ואחוה שלום ורעות ומאוצרך הטוב פרנסנו פרנסה וכלכלה טובה בזכות תורתך הקדושה ושמור צעדינו בצאתנו ובבאינו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם וגזור עלינו ועל עמך ישראל גזרות טובות ועריכת נר לבן ישי מהרה תצמיח, מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפילת כל פה ברוך שומע תפילה.