תפילת אנא בכח

ראשי >שמירה והצלחה>תפילת אנא בכח
ה-אר"י ז"ל בספר "שער הכוונות" מסביר שתפילה זו היא 'מעלית' שבאמצעותה מתעלה נשמתו של היהודי לעולמות עליונים בעת התפילה.  
 
שם 'מב' הוא אחד משמות הקודש והוא מורכב מ-42 אותיות, השם מוצפן בתורה כבר בהתחלת ספר בראשית ב-42
האותיות הראשונות, כשבידי המקובלים היתה נוסחה סודית כיצד להגיע לאותיות הללו. צירוף האותיות של שם מב מופיעה ב"ספר היצירה" המיוחס לאברהם אבינו, רבי נחוניא בן הקנה שהיה תנא ומקובל עצום חיבר את תפילת 'אנא בכח' המורכבת מ-42 מילים כשהאותיות הראשונות בראש כל מילה מרכיבות את שם 'מב':

את המילים הקטנות הכתובות בסוגריים לא לקרוא כלל אלא יהרהר בהם בליבו.
סגולה לשמירה מכל פגע רע.
יש להקפיד לקרוא את התפילה בכל יום.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (לומר בלחש)