מזמורי תהלים לחולה:
 
ו, ט

יג, טז, יז, יח

כ, כב, כג, כה,
 
ל, לא, לב, לג, לו, לז, לח, לט,
 
מא, מט
 
נה, נו
 
סט
 
פו, פח, פט
 
צ, צא
 
קב, קד, קז, קט"ז, קמ"ב, קמ"ג, קכ"ח
 
וכן, במזמור קי"ט בתהלים (המופיע בסדר הא"ב) יש לקרוא את שם החולה + שם האם (לפי האותיות).