סגולה לכל צרה שלא תבוא

ראשי >שמירה והצלחה>סגולה לכל צרה שלא תבוא
בנוסף, תהלים, פרק כ
"למנצח מזמור לדוד: יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב: ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך: יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה: יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא: נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא ה' כל משאלותיך: עתה ידעתי כי הושיע ה' משיחו יענהו משמי קשדו בגברות ישע ימינו: אלה ברכב ובסוסים ואחנו בשם ה' אלהינו נזכיר: המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד: ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו:"