סגולות להצלחה

ראשי >ליקוטי עצות>סגולות להצלחה

להשתתף עם מי שהשעה משחקת לו טוב להצלחה.
 
עסק התורה הוא סגולה להצלחה.

השמחה התמידית מסוגל להצלחה.

 

כל המוציא מעשרותיו כראוי, אינו מפסיד כלום.

תתחבר למצליח ותצליח.

הצלחה באה למי שמאכיל תלמידי חכמים על שולחנו.

מי שאינו מדבר דברים בטלים, מצליח בכל מעשיו.

מי שאומר תמיד אמת מצליח.

על ידי וידוי - תצליח.

על ידי אמונת חכמים באה הצלחה.

מי שהוא שמח תמיד על ידי זה מצליח.

לשמוע כשהצדיק אומר יחוד השם, היינו שמע ישראל.

מי שהוא מוצלח הזמן בידו.

(ליקוטי עצות - רבי נחמן מברסלב)

סגולה למצוא חן בעיני השלטון: יזכיר את שם אמו של אברהם אבינו שלוש פעמים: והשם הוא: אמתלאי בת כרנבו.
ויש אומרים לומר שם זה, שבע עשרה פעמים.