שמירת הבית

ראשי >שלום בית>שמירת הבית
אם בבית היו דברים השייכים לעבודה זרה, חס ושלום, הצעד הראשון הוא לוודא שלא נותר שמץ מאותם דברים.
צריך לבדוק את הבית ביסודיות, מבפנים ומבחוץ, לוודא שהכל אכן הוצא והושמד ולא נשאר שום עצם או סמל. לאחר מכן, ראוי לנקות את הבית.

במידה ואין שלום בבית, מומלץ לבדוק את מזוזות הבית ולוודא שהן כשרות ותקינות. מומלץ אף לבדוק את כתובת הבעל והאישה (כתובת נישואין) ותמיד מומלץ להרבות בתפילות.

לאחר שלב ראשוני זה, צריך לקבוע מזוזות מהודרות בכל פתחי הבית המחוייבים במזוזה. מנהג יפה לקרוא את כל חמשה חומשי תורה בבית. (אפשר לחלק את זה בין כל בני הבית, קרובים, חברים וכו'. ניתן גם לקרוא חלק בכל יום.) ראוי גם להכניס ספרי קודש (כמה שיותר!) לתוך הבית.
בנוסף, נהוג לערוך חנוכת בית/התוועדות חסידית שבה יאמרו דברי תורה וחסידות. בדרך זו, כל הניצוצות יובררו, והבית יהיה מלא בתורה, תפילה וגמילות חסדים כפי שראוי לכל בית יהודי!