סגולות הטבילה המקווה (לגברים)

 

א) לטהרה מכל טומאה. (נוהכים לטבול לאחר שנעשה שפיכת זרע לשווא).

ב) לתיקון עוון הכעס.

ג) להסיר מעליו, שקרים ופניות לא טובות (הן במחשבה והן במעשה).

ד) להסיר מעליו רוח של "יום- חול".

ה) לכבוד שבת קדש לקבל תוספת והארת קדושת שבת חג (נוהגים לטבול בעיקר לפני כניסת שבת וחגים).

ו) קבלת פני משיח צדקנו שיבוא במהרה בע"ה.

ז) מעתה הוא, בריאה חדשה לכבוד ה` יתברך.

ח) (יש נוהגים) כנגד…נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה.

 

יצא מהמקווה בשמחה ויקבל עליו קבלות טובות בע"ה.

__________________________________________
__________________________________________
 
מקווה האר"י הקדוש זצ"ל
 
על דבר אחד אין עוררין: המעיין בו נהג לטבול האר"י הקדוש שם ייחסו לו סגולות מסגולות שונות.
בספר 'מקומות קדושים וקברי צדיקים בישראל' (הוצ' משרד הביטחון) כותב מנחם מיכלסון כי רבים באים אל המעיין של האר"י הקדוש בצפת על מנת למצוא מרפא לתחלואי הגוף. יש שאומרים גם שסגולתו של המעיין היא שמי שטובל בו יחזור בתשובה בעתיד בע"ה. כדברי האר"י זצ"ל.  

האר"י
- רבי יצחק לוריא - הוא אולי המפורסם שבמקובלי צפת, ולמרות שחי בה כשנתיים וחצי בלבד, היה הבולט שבמקובלי המא ה ה- 16. האר"י, ראשי תיבות של האלוהי רבי יצחק. נולד בירושלים, ולאחר פטירת אביו ירד למצרים והתחנך בבית דודו האמיד.

בשנת 1570 עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת שהייתה המרכז הרוחני והתרבותי של ארץ ישראל באותה תקופה, שם נפטר בטרם מלאו לו 40 שנה. שיטת האר"י הייתה לזרם הדומיננטי בקבלה, והיא מתמקדת בנושא הגלות והגאולה.

 
צילום: גילי סופר