סגולות ועצות בנושא הכנסת אורחים

ראשי >ליקוטי עצות>סגולות ועצות בנושא הכנסת אורחים
מתוך: "ליקוטי עצות" - ר' נחמן מברסלב

הכנסת אורחים מזכה את האישה בבנים. 
 
הכנסת אורחים היא סגולה להחזיר לאישה את וסתה.

מי שמאכיל תלמידי חכמים על שולחנו זוכה להצלחה!

השולחן בהכנסת אורחים מכפר על העוונות.

גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית הכנסת.