סגולות לזיווג הגון (חז"ל)

ראשי >זיווג הגון>סגולות לזיווג הגון (חז"ל)
סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו שיאמר את "ברכת הלבנה" בכוונה גדולה ובמניין.

סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו , שירגיל את עצמו לקרוא את פרשת קורבנות הנשיאים במובאת בפרשת נשא.
 
על ידי תפילה בכוח (בכוונה) זוכה לזיווגו.

לבחור שיזמינו לו את בת זוגו ההוגנת לו ,לומר בסוף תפילתו קודם עקירת רגליו את המזמור מהתהילים:"שיר למעלות אשא עיני אל ההרים" (טעמי המנהגים).

סגולה למי שקשה לו למצוא זיווגו שיהיה לומר מזמורי תהילים אלו :לב` ,לח` ,ע` ,עא, ,קכד` לפחות ארבעים יום ברציפות.
 
סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו ולכל בקשה,להתפלל על זה ארבעים יום רצופים! ליד הכותל המערבי, היות ומקום זה מסוגל לקבלת כל התפילות.

סגולה שמקובלת בהדות ליטא למציאת בת זוג: לשים לו את ה "זרוע" שהייתה בקערה בליל הסדר בכיס מעילו הימני ללא ידיעתו , ויש לעשות כך באחד מימי חול המועד ולא לאחר מכן , וכשהבחור ילבש את המעיל ויגלה את ה"זרוע " מובטח לו שיתארס באותה השנה.

מקובל שהציון של התנא הקדוש ר` יונתן בן עוזיאל זיע"א הינו מסוגל מאוד לעניין מציאת הזיווג.

לשמח חתן וכלה. והרווקה תבקש מהכלה לברך אותה, והרווק יבקש מהחתן לברך אותו  וטוב לשתות מהיין שנשאר מהקידוש. יש אומרים שטוב שרווקה תשב על הכסא על הכלה.

סגולה נפלאה לקום קודם עלות השחר ולומר את "שיר השירים" בעמידה. לאחר אמירת שיר השירים לבקש על זיווג הגון ולעשות כך ארבעים יום ברציפות. (לבקש ארבעים יום את אותה הבקשה).
 
בעלות השחר, פותחין שער השמים וזה זמן טוב לתפילה.

הקורא כל ספר התהילים בעמידה בליל שבת בלי שום הפסק , סגולה שכל בקשה (אחת) שיבקש תקויים!!! לאחר סיום ספר התהילים לבקש על זיווג הגון ,וב"ה בורא עולם ,מלך מלכי המלכים יקבל את תפילותנו ברצון.

מי שאינו יכול למצוא את זיווגו ,התיקון לזה שישתדל לשמוע חידושי תורה מבעל דעת.

הרוצה למצוא שידוך הגון, ישתדל ויזהר במצות כיבוד אב(בדוק ומנוסה).
סגולה לזיווג לומר פסוק " ויאמר אל תאחרו אותי וה` הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני" ז` פעמים ויצליח (הרב כדורי זצ"ל).
 
מי שמתעכב זיווגו וכן לכל דבר שצריך, ישועה וסגולה גדולה שילך אצל קברו של רבי לייב בעל הייסורים, הקבור בצפת ויתפלל אצלו ,ומה טוב אם יוכל לגמור התהילים על קברו ביום שישי אחר חצות והוא בדוק ומנוסה.

לומר את מזמור התהילים "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה`". לומר אותו ז` פעמים וזכות זה יבוא לו זיווגו במהרה (הרב מרדכי שרעבי זצ"ל). 
 
על ידי הלל והודאה לשם יתברך, ועל ידי לימוד הלכות זוכה למצוא זיווגו האמיתי וכן לכל שאר הצריכים לזיווג.

לקרוא 40 יום רצוף תהילים ,פרקים:לא` , לב`,ע`, ב` ,קכד`.
ולאחר הקריאה לומר : יהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו , שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה פרקי ,ובזכות אויתותהם  ונקודויהם וטעמיהם ,והשמות היוצאים מהם , מראשי תיבות ,ומסופי תיבות, וחילופי תיבות , ובזכות אבותינו הקדושים אברהם , יצחק , ויעקב , משה ואהרון ,יוסף הצדיק ודוד המלך , עליהם השלום , שתפתח מזלי ותנני לחן וחסד בעיניך ובעיני כל רואי , ואמצא בת זוגי , ותבטל מעל כל מין עין הרע וכל מיני עיכובים וכשפים ואתחתן במהרה בקרוב ואבנה בית נאמן בישראל אמן.
וביום הארבעים לקרוא בכותל (אם אפשר) ולהדליק נר לרבי מאיר בעל הנס ויהא בהצלחה בעזרת השם.
 

לרכישת הספר "דרך כוכב מיעקב "בו מובאים עשרות סגולות לזרע בר קיימא בטל:03-5787919.
מקורות נוספים: ליקוטי עצות, ספר המידות- רבי נחמן מברסלב זצ"ל.