סגולות לשמירה על הבית (רבי נחמן מברסלב)

ראשי >שלום בית>סגולות לשמירה על הבית (רבי נחמן מברסלב)
כל בית שנשמעין בו דברי תורה, שוב אינו נחרב.
אם נשפך בבית יין כמים, איכא ברכה.
אל תכנס לבית שיש בו צלמים (צלם=פסל).
 
כשנחרב אסקופת הבית או פתחיה, הוא סימן רע לבית.
לדור בעליה הוא טוב יותר לעבודת הבורא מלדור בבית תחתון.
צריך להזהר בבנייני הבית, שלא יהיה בבנינו עץ מאילני פירות.
לא טוב לשני בני אדם ששמותיהם זהים לגור בדירה אחת.
מי שמשבר את תאוות האכילה, זוכה לדירה נאה.

מי שרוצה להכנס לבית לדור בתוכו, יאמר התורה כולה ואח"כ יכנס לדור בתוכו.
כשהצדיק בא לבית הרשע, הבית נתברך ודווקא שהבית מזומן לברכה.

(ליקוטי עצות: רבי נחמן מברסלב)