סגולות למכירת / קניית בית

ראשי >שמירה והצלחה>סגולות למכירת / קניית בית
תפילה למכירת הבית (הרב דושניצר)

יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שימצא לנו קונה לדירתנו
(ברחוב... בבעלות...), ונוכל בזה למלא חפצנו לעסוק בתורה ובמצוות בלי כל הטרדות, ולעשות רצונך בלב שלם.

(יש לתרום צדקה לתינוקות של בית רבן, ולבקש שיאמרו נוסח התפילה הנ"ל).

מתוך הספר: סגולות ותפילות