סגולות נגד כאבי שיניים

ראשי >רפואה שלמה>סגולות נגד כאבי שיניים
כשיראה את הלבנה בפעם הראשונה אחרי המולד, יאמר כך: "איוב היה מהלך בדרך ופגע בו אליהו (הנביא) וא"ל: מפני מה אתה מצטער? א"ל: מפני כאב השיניים שיש לי. א"ל: לך וטבול בנהר דינור, ונתרפא. ומי שריפא את איוב הוא ירפא את פלוני בן פלוני." (בארות המים). 

הגברים שמתעטפים בציצית מברכים: "ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית".
כתוב בספר "סגולות ישראל" בקונטרס "אבן סגולה": סגולה לכווין שאומר "להתעטף בציצית" שראשי תיבותם ל''ב, וזה כנגד ל''ב חוטים, ול''ב נתיבות חכמה, והיא סגולה שלא יכאבו השיניים.