תפילה לשלום בית

ראשי >שלום בית>תפילה לשלום בית
אדון השלום, מלך שהשלום שלו, עושה שלום ובורא את הכל.
עזרנו והושיענו כולנו שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום ויהיה שלום גדול באמת בין כל אדם לחברו ובין איש לאשתו (ובפרט לפלוני בן פלוני וכו`) ולא יהיה שום קנאה ושנאה וקנטור ביניהם ולא יהיה ביניהם שום מחלוקת אפילו בלב לעולם, כי אתה עושה שלום במרומך ואתה מחבר שני הפכים יחד, אש ומים ובנפלאותיך העצומים אתה עושה שלום ביניהם. כן תמשיך שלום גדול עלינו ועל כל העולם כולו ועל כל הזקוקים לשלום בית בין איש לאשתו, שיתחברו כל ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה גדולה, ויוכללו כל ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה גדולה ויוכללו כולם בדעה אחת ולב אחד להתקרב אליך ולתורתך באמת ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, ה` שלום, ברכנו בשלום ועל ידי זה תמשיך עלינו כל הברכות וכל הישועות.