סגולות לזיווג הגון (רבי נחמן מברסלב)

ראשי >זיווג הגון>סגולות לזיווג הגון (רבי נחמן מברסלב)
"סוד כוונת אלול" מסוגל למציאת זיווגו האמיתי (ליקוטי מוהר"ן).

קידוש הלבנה הוא סגולה שימצא אדם את זיווגו.
 
לקרוא בכוונה גדולה את "שירת הים" (מופיע בסידור).

ירגיל עצמו לקרוא את "קורבנות הנשיאים" (כלבו לישועות).

להשתדל לשמוע חידושי תורה מבעל דעת !

על ידי תפילה בכח זוכה לזיווגו. לפי מעלת התפילה כן נותנים לו זיווגו.

על ידי בקשת הרחמים, זוכה לעשות שידוכים טובים והגונים.


על ידי התפילה יכול לשנות את זיווגו הנכרז בשמיים !!! 

אפילו זיווג ראשון מתהפך בתפילה.


על ידי תפילה בכח זוכה לזיווגו.
 
לפי מעלת התפילה כן נותנים לו זיווגו.
 
(רבי נחמן מברסלב)