סגולות למזל טוב

ראשי >שמירה והצלחה>סגולות למזל טוב

להקמת המזל: לקרוא ז` פעמים: בעלות השחר ולכוון בשם "י ה".
י מהמילה "אמרתי" (פסוק ב), ה מהמילה "השע" (פסוק יד).

ואח"כ להדליק נר ולומר ז` פעמים:

"והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה (ויכוון השם הק"ם) אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובינה אלומותכם ותשתחוינה לאלומתי"

לכוון את השם הקדוש "הק"ם" ולכוון בראשי תיבות: הקם קוממיות מזלי - לטובה.