האתר המבורך והקדוש "כדורי. נט" מביא את הספר במלואו בהיתר מיוחד.
על מנת לקרוא את תכני הספר, יש להכנס לקישור הנ"ל.