וסגולותיו מה רבו.
והחפץ בעניין מסוים, יקרא אותו ג` פעמים או ז` פעמים רצוף. ויבקש משאלתו שתתקיים לטובה.
וכתב רבנו פלאג`י ע"ה, בסיפרו "עטרת חיים": אלמלא קידת יצחק אין אחד מכל הנבראים יכול להפיק רצון שאלתו..."
עקדת יצחק - רפרודוקציה